-

Ærespris til Bård Kuvaas

18. november 2020

Nettverk for Organisasjonsforskning i Norge (NEON) berømmer Kuvaas for forbilledlig innsats innen forskning på organisasjon og ledelse.

NEON tildeler Bård Kuvaas æresprisen for 2020. I begrunnelsen skriver de følgende:

- Bård Kuvaas har levert sentrale og viktige forskningsbidrag innen organisasjonspsykologi med fokus på temaområdene motivasjon, HRM, beslutningstaking og ledelse. Siden 1992 og fram til i dag har han 99 publikasjoner som inkluderer en rekke publikasjoner i fagfellevurderte topptidsskrifter.

Ifølge Research Gate er det flere enn 70,000 personer som har lest arbeidene hans. Han er sitert i over 3000 fagfellevurderte forskningsartikler.

NEON nevner også Kuvaas’ engasjement innen forskningsformidling.

- Det er viktig å trekke frem Bård Kuvaas som brobygger mellom forskning og praksis. Til stadighet formidler han sin forskningsbaserte kunnskap til alt fra akademikere/forskere, studenter, kollegaer, til media og praktikere, både nasjonalt og internasjonalt.

Prorektor for fag og forskning ved BI Hilde C. Bjørnland gratulerer Kuvaas med prisen.

- Dette var en veldig gledelig nyhet. Gjennom sin 30 år lange karriere har Bård gitt imponerende bidrag til internasjonal forskning på ledelse og organisasjon. I kraft av sitt aktive engasjement i samfunnsdebatten bidrar han også til utvikling av samfunnet og næringslivet. På grunn av dette mottok Bård tidligere i år BIs pris for forskningsformidling og samfunnspåvirkning. Så dette syns jeg er en velfortjent pris, som jeg håper blir behørig feiret, sier hun.

Bård Kuvaas er takknemlig for prisen.

- Det er veldig hyggelig å bli anerkjent slik, spesielt fint var det å høre begrunnelsen som ble formidlet av min tidligere PhD-student Robert Buch, sier han.

;
Du kan også se alle nyheter her.