-

Gjennomføring av eksamener ved BI

4. november 2020

Handelshøyskolen BI vil i all hovedsak gjennomføre digitale hjemmeeksamener. Kun et fåtall eksamener i faget matematikk er satt opp som skoleeksamener og her får studentene mulighet til alternativ gjennomføring.

I de syv eksamenene i faget matematikk har studentene fått tilbud om muntlig eksamen, og/eller ekstraordinær eksamen som gjennomføres i mars. BI har i disse vurderingene lagt særdeles stor vekt på å kunne sikre en rettferdig vurdering i faget.

BI tar smittevern på største alvor. Vi gjennomfører cirka 450 eksamener denne høsten. Bakgrunnen for dagens beslutning med å redusere antall skoleeksamener ytterligere var blant annet myndighetenes innstramminger tirsdag 27. oktober, dialog med studentforeningen BISO og bekymringer fra studentene i forbindelse med utviklingen av Covid-19.

Alle berørte studenter vil få videre informasjon om gjennomføring fra eksamenskontoret. Studenter finner også mer informasjon på denne siden inne på studentportalen.

;
Du kan også se alle nyheter her.