-

Norsk økonomi: konjunkturbildet kraftig forverret

5. november 2020

FNI-indeksen for norsk økonomi har fra midten av oktober falt kraftig og er nå på like lave nivåer som i mars måned.

Oppdaterte konjunkturtendenser 

FNI-indeksen (Financial News Index), konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 31. oktober 2020.

– Utviklingen i FNI var i våres ekstraordinær. Allerede i begynnelsen av mars falt indeksen brått og raskt til svært lave nivåer. I midten av mars var nivåene på indeksen lavere enn under finanskrisen og signaliserte en kraftig og potensielt langvarig resesjon, uttaler Førsteamanuensis Leif A. Thorsrud ved Handelshøyskolen BI.

Siden slutten av april har imidlertid tendensen vært mer positiv. Men nå ser vi altså en kraftig forverring.

– I samsvar med økt smittetrykk, og økt usikkerhet i markedene relatert til det amerikanske valget, faller FNI-indeksen kraftig tilbake nå i oktober. Det som tidligere så ut til å bli en V formet resesjon, kan nå altså vise seg å bli en W, sier Thorsrud.

Om FNI-indeksen 

Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og publiseres normalt én gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

 

Kontakter:

Referanse:
Denne artikkelen er først publisert på NTB Kommunikasjon/Retriever 5. november 2020, https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/norsk-okonomi-konjunkturbildet-kraftig-forverret?publisherId=89641&releaseId=17895249

;
Du kan også se alle nyheter her.