-

WWF mottar årets julegave til de ansatte

13. november 2020

Hvert år donerer BI en sum til veldedighet som julegave til sine ansatte. I år går 200.000 kr til Verdens naturfond (WWF) og deres arbeid med å bekjempe plast i havet.

I likhet med årets TV-aksjon på NRK går pengene til WWFs prosjekt «Et hav av muligheter». Gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker i Sørøst-Asia, skal innsamlingsaksjonen bidra til å årlig redusere utslipp av 7.000 tonn plast i elver og havet.

- Dette er en sak som ligger BI nært. Vi har iverksatt flere tiltak for å redusere innvirkningen vi har på miljøet, blant annet ved å bestemme oss for å fjerne all bruk av engangsplast innen 2022, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Bærekraft har i flere år vært en sentral del av BIs strategi, og noe som engasjerer svært mange studenter og ansatte på skolen. I mars 2020 ble BI tildelt prisen «Plastløftet» fra Grønt Punkt Norge for innsatsen med å redusere bruken av plast og emballasje for engangsbruk.

I 2017 satte også BI et mål om å oppnå en gjenvinningsgrad på 65% av materialer innen 2022.

- I september i år ble det klart at vi er godt i gang med å nå vårt mål for Campus Oslo ved å ha økt gjenvinningsgraden fra 25% til 58% på rett under tre år, sier Henjesand.

BI jobber for å oppnå de samme resultatene på plast- og materialgjenvinning på studiestedene i Stavanger, Bergen og Trondheim. I 2020 investerte både Bergen og Trondheim i servise og oppvaskmaskiner for å redusere engangsemballasjen til et minimum.

;
Du kan også se alle nyheter her.