-

Forskning skal løse utfordringer på mange ulike samfunnsområder

22. desember 2020

16. desember offentliggjorde Forskningsrådet at 256 forskningsprosjekter mottar til sammen 2,65 milliarder kroner. Forskere ved BI leder to av disse prosjektene.

Til sammen var det nesten 2400 prosjekter som søkte. Midlene som tildeles går ifølge forskningsrådet til forskere i ulike stadier av sin karriere, og skal gi fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder.

BI-forskere er prosjektledere for følgende prosjekter:

  • Professor Jon H. Fiva skal lede prosjektet "The dynamics of political selection”, som mottar 12 millioner kroner.
  • Professor Hilde Christiane Bjørnland skal lede prosjektet "The Corona-crisis, structural change, and macroeconomic policy”, som mottar 12 millioner kroner.

– Både koronapandemien, klimakrisen og den grønne omstillingen viser hvor viktig banebrytende forskning er for samfunnet. Disse pengene styrker kvaliteten i norsk forskning og kan gi oss den kunnskapen vi trenger for å komme gjennom krisene, skape nye næringer og arbeidsplasser og inkludere flere i arbeidslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Regjeringen investerer også gjennom Forskningsrådet i forskningsprosjekter som skal løse store samfunnsutfordringer.

Faglige ved BI deltar i to av disse prosjektene:

  • Førsteamanuensis Matilda Dorotic og professor Luk Warlop er partnere i prosjektet "AI4Citizen: Responsible AI for Citizen Safety in Future Smart Cities", ledet av NTNU.
  • Professor Nina Veflen og førsteamanuensis Carlos Velasco er partnere i prosjektet "FoodLessons: Culinary Heritage as a Resource in Developing Food Nation Norway 2030", ledet av OsloMet. Prosjektet finansieres av landbruksdirektoratet.

Les mer på nettsidene til forskningsrådet.

;
Du kan også se alle nyheter her.