-

Norsk økonomi: Et usikkert konjunkturbilde

9. desember 2020

FNI-indeksen for norsk økonomi er oppdatert med tall til og med 30. november. I slutten av oktober falt FNI-indeksen kraftig. Med oppdaterte tall for november ser konjunkturbildet litt bedre ut, men usikkerheten er stor.

Oppdaterte konjunkturtendenser
FNI-indeksen (Financial News Index), konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 30. november 2020.

I samsvar med økt smittetrykk og økt usikkerhet i markedene relatert til det amerikanske valget, falt FNI-indeksen kraftig tilbake i slutten av oktober. Med oppdaterte tall for hele november er historien kraftig oppjustert. Dette henger sammen med at usikkerheten i estimatene har vært veldig stor helt siden Covid epidemien slo til tidligere i år. Når man ser på gjennomsnittet for november måned, tyder FNI-indeksen på at konjunkturbildet var omtrent som normalt (dvs. trend vekst).

Om FNI-indeksen
Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og publiseres normalt én gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks.

Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling. 

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Kontakter:

Referanse:
Denne artikkelen er først publisert på NTB Kommunikasjon/Retriever 10. desember 2020, https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/norsk-okonomi-et-usikkert-konjunkturbilde?publisherId=89641&releaseId=17897332

;
Du kan også se alle nyheter her.