-

BI del av nye Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship

14. januar 2021

Fra og med januar 2021 vil NORSI, forskerskolen innen innovasjon og entreprenørskap bli nordisk.

NORSI skal nå være en forskerskole for alle doktorgradskandidater i nordiske land innen innovasjon og entreprenørskap. BI er èn av 26 partner institusjoner som sammen former denne nettverksbaserte skolen. NORSI jobber med å fremme og forsterke forskningsutdannelsen og fagmiljøet innen nordisk innovasjon og entreprenørskap.

Frem til nå har NORSI vært en nasjonal forskerskole med hovedsakelig norske institusjoner.

Siden etableringen i 2012 har mange av BIs doktorgradskandidater allerede hatt fordel av å være tilknyttet NORSI. Nasjonalt har 200 doktorgradskandidater så langt vært medlem av forskerskolen som tilbyr akademiske kurs i verdensklasse innen sine felt og er en verdsatt nettverksarena for både unge og etablerte forskere.

Ny organisasjon

De siste 8 årene har BI hatt koordinatorrollen for skolen. Organiseringen av NORSI vil nå imidlertidig endres for å styrke det økte Nordiske samarbeidet. NORSI vil ha en ledergruppe, en lederkomite, samt en generalforsamling der alle partnerinstitusjonene og studentene er representert.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert for NORSI, mens Handelshøyskolen BI blir medvert. Stockholm School of Entrepreneurship har rollen som c-koordinator. Norges forskningsråd og NORSIs medlemsinstitusjoner finansierer NORSI.

Den offisielle åpningen av nordiske NORSI finner sted 28. Januar på Zoom og vil være åpen for alle (hvis du vil registrere deg kan du sende en e-post til Birte Horn-Hansen).

Les mer om NORSI

 

 

 

 

 

 

;
Du kan også se alle nyheter her.