-

Norges Bank med forskningspris til BI-stipendiat

21. januar 2021

Martin Blomhoff Holm mottar prisen for beste avhandling i makroøkonomi i perioden 2018-2020.

Martin Blomhoff Holm som smiler og holder armene i korss

Martin Blomhoff Holm mottar pris fra Norges Bank.

Tittelen på det vinnende bidraget er ‘Consumption’, eller forbruk.

- Som tittelen på avhandlingen viser er Martin Blomhoff Holms tema av stor generell interesse som en grunnleggende del av feltet økonomi, skriver Norges Banks Fond til Økonomisk Forskning som deler ut prisen.

Komiteen berømmer Holm for bredden av hans metodologiske tilnærming til temaet, og hans bruk av unike data for å si noe om hvordan politikere best kan innrette økonomiske støtteordninger til husholdninger under økonomiske kriser.

De trekker også frem at avhandlingen gir en utmerket presentasjon av hvordan forskning på forbruk har utviklet seg over tid, og av hvordan teoretiske og empiriske analyser har samspilt for å gi oss en bedre forståelse av temaet.

- Jeg er veldig glad og stolt over å vinne prisen. Jeg jobbet hardt med oppgaven og det er fint å bli anerkjent for den jobben man har gjort, sier Holm som nå er postdoktor ved Universitetet i Oslo.

- I en av artiklene i avhandlingen spurte jeg og mine medforfattere (Gisle J. Natvik og Andreas Fagereng) hvordan norske husholdninger bruker lotterigevinster fra Norsk Tipping. Dette er for eksempel interessant for å forstå hvordan overføringer til husholdninger kan virke for å få de økonomiske hjulene i gang i nedgangstider. Noe som er for eksempel er høyst relevant i forbindelse med COVID, fortsetter han.

I artikkelen fant de at de fleste lotterivinnere bruker opp rundt halvparten av premien det første året, og resten i løpet av de neste fem årene. De fant at små bankinnskudd, lav alder og små premier er faktorer som fører til at pengene fort brukes opp.

Instituttleder ved Institutt for samfunnsøkonomi på BI Tommy Sveen er veldig glad for nyheten.

- Institutt for samfunnsøkonomi gratulerer Martin med en velfortjent pris! Avhandlingen er av ypperste kvalitet og vi er stolte over å ha hatt ham som stipendiat. Vi ønsker ham lykke til i det videre forskningsarbeidet, og ser frem til å samarbeide med ham i fremtiden, sier han.

Det var en BI-stipendiat som mottok prisen også forrige gang den ble delt ut i 2017, da Vegard Høghaug Larsen fikk den for avhandlingen ‘Drivers of the Business Cycle: Oil, News and Uncertainty.

Fakta om prisen

Norges Banks fond til økonomisk forskning utlyser jevnlig en konkurranse om beste doktoravhandling i makroøkonomi. Prisen er på 75 000 kroner.

Prisen deles ut på bakgrunn av en innstilling fra en særskilt oppnevnt sakkyndig komité bestående av utenlandske økonomer med professorkompetanse. Prisen kan eventuelt deles likt mellom to avhandlinger.

For å komme i betraktning må doktoravhandlingen være levert inn ved et norsk universitet eller høyskole, eller av en norsk statsborger ved et utenlandsk lærested.

;
Du kan også se alle nyheter her.