-

Skal bruke spill til å forutsi lesevansker

14. januar 2021

Professor Steffen Grønneberg er partner i et nytt forskningsprosjekt om barns leseferdigheter.

Steffen Grønneberg som sitter på en stol foran en bokhylle

Professor Steffen Grønneberg skal forske på barn med lesevansker.

Noe av det viktigste barn lærer i grunnskolen er å lese og skrive. Forskning viser at lesevansker får store konsekvenser for både utdanning og yrkeskarriere. Derfor er det svært viktig at spesielle opplæringsbehov identifiseres så raskt som mulig.

Her skal det nye forskningsprosjektet GAMEPLAY bidra. BI-professor Steffen Grønneberg og professor Njål Foldnes fra Universitetet i Stavanger skal bruke data fra lesespillet Graphogame til å kartlegge ferdighetene til 2000 barn i Oslo-skolen.

Graphogame er utviklet for å gi barn i alderen 4-9 år trening i sammenhengen mellom lyder og bokstaver, og bygge tidlig evne til å forstå ord. Verktøyet er resultatet av et finsk forskningsprosjekt, og er tilgjengelig på mer enn 10 språk.

- Ved hjelp av maskinlæringsteknikker og data fra Grapohgame håper vi å kunne identifisere barn som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. Datagrunnlaget vil komme fra at førsteklassinger løser språkoppgaver 10 minutter per dag i fem uker, sier Grønneberg.

Prosjektet eies av Oslo kommune, og det er Universitetet i Stavanger som leder det vitenskapelige arbeidet. Forskningsrådet har tildelt prosjektet 5,5 millioner. Prosjektperioden er fra høsten 2021 til våren 2024.

- Hvis prosjektet er vellykket vil dette kunne være et nyttig supplement til eksisterende metoder for å oppdage lese- og skrivevansker. Utvidelser til andre felt, slik som matematikkundervisning, kan også tenkes, og maskinlæringsmetoder kan dermed bidra til at barn får den opplæringen de trenger, avslutter Grønneberg.

Du kan lese mer på nettsidene til Universitetet i Stavanger.

;
Du kan også se alle nyheter her.