-

Europeisk kvalitetsstempel til BI

24. februar 2021

Handelshøyskolen BI har fått fornyet sin EQUIS-akkreditering fra European Foundation for Management Development (EFMD) for en periode på fem år.

Dette betyr at BI beholder statusen som Norges eneste «triple crown» skole.

– Gjennom re-akkrediteringen vi nå har vært igjennom har det blitt satt fokus på BIs strategiske utvikling de siste årene. Dette er en del av vårt kontinuerlige arbeid med utvikling av forskningsbaserte- og praksisrelevante studier som holder høy internasjonal kvalitet. Jeg vil takke alle ansatte for innsatsen som har blitt lagt ned i arbeidet. BI har med dette vist et stabilt, høyt kvalitetsnivå i 20 år, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.Rektor Inge Jan Henjesand som står utenfor campus OsloHandelshøyskolen BI var den første norske skolen som oppnådde dette kvalitetsstempelet, og var nylig oppe til en streng internasjonal evaluering med sikte på akkreditering for en ny femårsperiode. Etter å ha fått en uavhengig internasjonal ekspertkomite til å vurdere skolen, besluttet EFMD 23 februar å tildele BI fornyet akkreditering.

– Vi vil fortsette satsningen på å styrke våre faglige ressurser og jobbe for å tilby en programportefølje av høy internasjonal kvalitet. Denne anerkjennelsen er viktig for å være en attraktiv samarbeidspartner for næringsliv og ledende internasjonale utdanningsinstitusjoner, sier Henjesand.

For en handelshøyskole med internasjonale ambisjoner er det særlig tre akkrediteringer som gjelder: Europeiske EQUIS (European Quality Improvement Systems), den amerikanske AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) og den britiske AMBA (The Association of MBAs). Skoler som har alle tre kalles for "Triple Crown"-skoler, og disse stiller i en egen klasse blant handelshøyskoler internasjonalt. På verdensbasis har kun en liten andel av alle handelshøyskoler klart å oppnå trippel akkreditering.

Fakta om EFMD og EQUIS:

European Foundation for Management Development (EFMD) forvalter den internasjonale kvalitetsakkrediteringen med navnet Equis.
Akkrediteringen tildeles for fem år av gangen. EQUIS er et internasjonalt system for kvalitetssikring, forbedring og akkreditering for utdanningsinstitusjoner innen økonomi og administrasjon, og formålet er å heve standarden på denne typen utdanning.
Akkreditering tildeles etter at skolen har dokumentert tilfredsstillende oppfyllelse av 10 kvalitetsstandarder.

;
Du kan også se alle nyheter her.