-

FNI-indeksen for norsk økonomi fortsetter nedover

5. februar 2021

FNI-indeksen er oppdatert med tall til og med 31. januar. Den negative utviklingen i FNI-indeksen som vi observerte i desember forsterker seg nå i januar. Nivået på FNI for norsk økonomi er ved utgangen av januar fallende og under trend.

Figuren viser utviklingen i FNI-indeksen fra 2016 frem til i dag (31. januar). Kilde: Retriever.

Figuren viser utviklingen i FNI-indeksen fra 2016 frem til i dag (31. januar). Kilde: Retriever.

Oppdaterte konjunkturtendenser
FNI-indeksen (Financial News Index), som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 31. januar 2021. 

I samsvar med økt smittetrykk begynte FNI-indeksen å tegne et noe negativt konjunkturbilde mot slutten av fjoråret. Denne utviklingen har forsterket seg gjennom januar. Nivået på FNI for norsk økonomi er ved utgangen av januar fallende og under trend.

Om FNI-indeksen
Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og publiseres normalt én gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling. 

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Kontakter:

Referanse:
Denne artikkelen er først publisert på NTB Kommunikasjon/Retriever 5. februar 2021, https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/fni-indeksen-for-norsk-okonomi-fortsetter-nedover?publisherId=89641&releaseId=17900605

;
Du kan også se alle nyheter her.