-

Global case-konkurranse skal endre verdens matsystemer

9. februar 2021

EAT, Handelshøyskolen BI og konsulentfirmaet Kearney støtter FNs «Food Systems Summit 2021» ved å arrangere en digital og internasjonal case-konkurranse, der målet er å skape nytenkende løsninger som utfordrer dagens globale matsystemer.

Matproduksjon, matsvinn og avfall er hovedårsakene bak alvorlig miljøforringelse, tap av biologisk mangfold og opptil en tredjedel av de globale klimagassutslippene. Samtidig er usunn mat nå dødeligere enn alkohol, narkotika og tobakk til sammen. Dagens matsystemer trenger sårt en omveltning. En endring av dagens system er en unik mulighet i arbeidet med å oppnå bærekraftsmålene og Paris-avtalen.

Fokus for case-konkurransen er endringer på systemnivå som kan bidra til et skifte til sunnere og mer bærekraftige forbruksmønstre, samtidig som miljøressursbruk optimaliseres i matproduksjon, prosessering og distribusjon.Gunhild Stordalen som står foran et bord med ferskvarer mens hun holder en wrap

– Vi må alle spise, og alle på denne planeten har interesser i det globale matsystemet. Men i dag svikter matsystemet både helsen og miljøet vårt, og vitenskapen viser at vi ikke kan oppnå bærekraftsmålene eller Parisavtalen uten å fikse det. Derfor er det kommende FN-toppmøtet for matsystemer både et løsningstoppmøte og et folketoppmøte, og de ulike handlingssporene (Action Tracks») nytenkende ideer og løsninger, sier Gunhild Stordalen, grunnlegger og leder for EAT og FNs handlingsspor 2 («Action Track 2»).

– De yngre generasjonene er spesielt viktige, for det er deres fremtid vi snakker om, og hovedgrunnen til at BI, Kearney og EAT har lansert denne case-konkurransen for å støtte handlingssporene. Jeg gleder meg til å se hvilke strålende ideer og løsninger som kommer ut av denne konkurransen, legger Stordalen til.Gunhild Stordalen som holder et foredrag

Studenter fra hele verden

I 2021 avholdes FNs «Food Systems Summit» som et virkemiddel for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Toppmøtets handlingsspor gir interessenter med svært ulik bakgrunn en arena for å dele og lære, med hensikt om å fremme nye handlinger og partnerskap i tråd med målene.

Mellom 5. og 21. mars 2021 vil studenter fra hele verden konkurrere om å presentere de beste og mest innovative løsningene, som skal legge til rette for et sunnere og mer bærekraftig matforbruk.

I tillegg til pengepremier på 20.000 dollar, vil representanter fra FNs handlingsspor innlede diskusjoner med medlemslandene for å innlemme de beste løsningene i fremtidig politikk.Inge Jan Henjesand som sitter på en sofa

– Vi tror at dagens studenter, som representerer neste generasjon gründere og bedriftsledere, kan være en pådriver for å finne løsninger som kan gi langsiktig økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig verdi i stor skala. Denne case-konkurransen er en oppfordring til handling for studenter og mennesker over hele verden for å sette sine ferdigheter på prøve for å løse en av de mest pressende utfordringene samfunnet står ovenfor, som er matsystemer og behovet for systemtransformasjon, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Offentlig engasjement

FNs «Food Systems Summit» angår alle, og suksess er avhengig av at folk fra hele verden involveres og deler sine synspunkter. For å fremme videre offentlig engasjement introduserer partnerne også en «Public Jam»-sesjon, der alle kan delta i konkurransen sammen med studenter for å konkurrere om å komme opp med de beste løsningene.

– Vi er glade for å samarbeide med EAT Foundation og Handelshøyskolen BI for å arrangere denne spennende globale case-konkurransen og Public Jam-sesjonen, og vi er spesielt stolte over å være med på å tilby studenter og offentligheten muligheten til å være en del av utformingen av nye løsninger for FNs Food Systems Summit, sier Geir Olsen, partner og europeisk regionssjef i Kearney.

Den globale case-konkurransen

  • Den første runden av konkurransen holdes 5. mars til 7. mars som et digitalt hackathon, hvor lag av studenter får en case relatert til toppmøtet.
  • Hvert lag har 24 timer på seg til å utvikle en løsning de vil presentere for et dommerpanel. 10-12 lag går videre til den andre runden i konkurransen som arrangeres 21. Mars, hvor de vil konkurrere sammen med de fire beste lagene fra Public Jam-sesjonen.
  • Alle vinnerlag fra første runde vil videreutvikle sine respektive løsninger i samarbeid med en konsulent fra Kearney.
  • Representanter fra FNs handlingsspor vil innlemme de beste løsningene i videre diskusjoner med medlemslandene og endelig innsending av handlingsspor.

Om EAT

EAT er en global, ideell organisasjon dedikert til å transformere det globale matsystem gjennom forskning, nyskapning og nye partnerskap. EAT jobber for en fremtid hvor sunn og bærekraftig mat er rimelig, tilgjengelig og attraktivt for alle.

Om Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er en selveid stiftelse med formål om å undervise og forske innen områder som finans, økonomi, ledelse, strategi og markedsføring. Siden etableringen i 1943 har BI vokst til å bli en av Europas største handelshøyskoler med omtrent 20.000 studenter.

Om Kearney

Kearney er et ledende globalt ledelseskonsulentfirma med mer enn 3600 mennesker som jobber i mer enn 40 land. Kearney jobber med mer enn tre fjerdeler av Fortune Global 500, samt med de mest innflytelsesrike statlige og ideelle organisasjoner.

;
Du kan også se alle nyheter her.