-

Nytt samarbeid for å bedre hverdagen til ensomme studenter

12. februar 2021

Kavlifondet har innvilget støtte til BIs studentorganisasjon (BISO), hvor samarbeidet tar sikte på å tilrettelegge for flere sosiale aktiviteter og tiltak mot ensomhet i BIs studentmiljøer over hele landet.

Mange studenter føler seg mer ensomme under pandemien. Faktisk viser det seg at hele 3 av 5 studenter sier de er mer ensomme enn før. Dette konkluderer en undersøkelse fra Norsk studentorganisasjon (NSO) med. Også tall fra FHI melder om økt ensomhet og psykiske plager.

Dette er det samarbeidet mellom BISO, Kavlifondet og BI bunner i. BISO ble tildelt 150.000kr av Kavlifondet, og sammen med BIs Student Counselling apparat, skal de sikre tiltak og aktiviteter som stopper denne bekymringsfulle trenden.

- Vi skal lansere flere etterlyste sosiale tiltak og aktiviteter, og lavterskeltilbud på studiestedene for dem som trenger noen å prate med. Forebyggende sosiale tiltak er essensielt for en god studiehverdag, sier Morten Ødegård Tømte, samarbeidsansvarlig BISO.

Marte Telje som har et video møte med Erik Follestad

Erik Follestad, som har sin egen podcast «Hvordan har du det, mann?», deltar på Social with BISO sammen med vert Marte Telje.

Kickstarter aktivitetene tidlig

Mellom 15.-21. februar skal BISO ha flere arrangementer. Det hele braker løs med live webcast førstkommende mandag med Marte Telje som vert. På gjestelisten finner vi statsråd Henrik Asheim, Spårtsklubben og podcast-vert Erik Follestad, BI foreleser Elin Akra Trønnes og BISO president Marius Clem. Aktivitetene fortsetter ikke bare ut uke 7, men også resten av året.

- Pengene fra Kavlifondet skal fordeles litt utover året, men en god del av pengene vil bli brukt i uke 7 under "Social with BISO" som kickstarter prosjektet. Her har vi bevilget en god del penger til å arrangere en webcast, sier Siri Andrine Bakken, leder for akademi og politikk i BISO.

I fokus er studenters psykiske helse, hvordan studenter praktisk kan mestre den nye studiehverdagen, samt høre med statsråden om hva han selv tenker om studenters situasjon under pandemien. Marius Clem fra BISO vil også delta for å dele litt av planene til studentforeningen fremover.

- BISO sitt arbeid har vært utfordrende det siste året grunnet Korona, og hensynet til smittevern har gjort det vanskelig å jobbe med sosial integrasjon. Vi mener at vi likevel har vært kreative og kommet frem til aktiviteter som overholder smittevernregler. BISO ønsker å fortsette å ta ansvar og forbedre tilbudet vårt med å innlede et samarbeid med Kavlifondet og BI-administrasjonen, sier Morten Ødegård Tømte, samarbeidsansvarlig i BISO.

Et samarbeid på tvers

Tildelingen av midler fra Kavlifondet markerer kun starten på et lengre samarbeid. Sammen skal de tre partene (BISO, Kavlifondet og BI) jobbe for å skape nye og trygge omgivelser for studenter som vil knytte nye eller sterkere vennskap. Og alle idèer bunner i studentenes egne løsningsforslag.

Kontraksignering Kavlifondet BI BISO

BISO, Kavlifondet og BI skrev under samarbeidsavtalen i November 2020.


- Vi setter enormt pris på at prosjektet er studentdrevet. BISO har vært veldig gode på å komme opp med ideer, så jeg har troen på at dette blir en god og bred uke med aktiviteter, men også resten av året. Studentene vet selv hvilke tilbud som treffer best, og med Kavlifondets støtte med prosjektstyring og midler, så er dette samarbeidet er gull verdt for å holde fokus på kampen mot ensomhet, sier Sigrid Opedal Lisæth, rådgiver hos BIs shared services som inkluderer student counselling.

Lokalt på campus er det varierende hva som er lov å arrangere avhengig av hvilke tiltak som må overholdes. Enn så lenge planlegges det for blant annet Kahoot, en form for fysisk aktivitet og mye mer. Akkurat hva som gjøres når er opp til de enkelte BI campusene, men flere aktiviteter blir uten tvil spikret utover hele året. Følg med på Facebook siden til BISO.

Social with BISO

  • Social with BISO er et nasjonalt sosialt tilbud for BI-studenter som arrangeres som en del av samarbeid mellom BI, BISO og Kavlifondet.
  • Lanseres med et ukesarrangement 15.- 21. Februar. Skal deretter være en rekke sosiale tiltak gjennom året.
  • Arrangeres i samarbeid med BISO, Kavlifondet og BI og skal være en felles satsing for å redusere ensomhet blant studenter.
  • Aktiviteter vil være alt fra webcaster, turneringer, fysiske utendørsaktiviteter og konkurranser. Flere vil ha digital interaksjon på tvers av de ulike studiestedene, samt en rekke lavterskeltilbud på campus.
  • Alle aktiviteter tar hensyn til de enhver tid gjeldende smittevernregler.

Mer info om Social with BISO på Facebook

 

Om Kavlifondet

Kavlifondet eier og deler ut hele overskuddet fra Kavli, Q-Meieriene og flere andre kjente og kjære merkevarer til gode formål. Målet med Kavlifondets tildelinger er å skape ringvirkninger i folks liv, både for enkeltmennesker, i lokalsamfunn og i storsamfunnet. Norge, Sverige, Finland og Storbritannia er områdene som får mest støtte, men noe tildeles også til internasjonale bistandsprosjekter.

Om BISO

BISO er studentorganisasjonen ved Handelshøyskolen BI og er drevet av og for studenter. BISO sitt ansvar innebærer alt fra sosial og akademisk integrering til å jobbe for at BI-studenter er attraktive i næringslivet etter studiene, så vel som å bidra til en mer bærekraftig fremtid. Den nasjonale ledelsen er sammensatt av personer fra alle BIs campus, som hvert år velges under BISOs landsmøte.

;
Du kan også se alle nyheter her.