-

BI får kontrakt fra Utdanningsdirektoratet for fire utdanningsprogram til barnehage- og skoleledere

2. mars 2021

Handelshøyskolen BI er tildelt en kontrakt fra Utdanningsdirektoratet for å levere fire videreutdanningsprogram for ledere i barnehager og skoler fra høsten 2021.

Programmene er et resultat av en anbudskonkurranse fra Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet for å utvikle en modulbasert videreutdanning for styrere i barnehager og skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektor- eller styrerutdanningen. BI har hatt kontrakt på de nasjonale programmene siden 2009.

— Nye utfordringer gjør at behovet for kompetanseutvikling øker, og Norge trenger ledere som jobber for en enhetlig og koordinert utdanningssektor for barn og unge. Det er avgjørende at ledere evner å omstille, involvere og skape gode samhandlingsprosesser på tvers for å lykkes, sier rektor Inge Jan Henjesand.Inge Jan Henjesand som sitter på et rekkverk inne på campus OsloTil sammen ble det levert 23 tilbud i konkurransen, der BIs tilbud på programmet Digitalisering og ledelse ble utpekt som det beste på faglig kompetanse og oppdragsforståelse.

Også innen de tre andre kursene i Ledelse av utviklings- og endringsarbeid, Ledelse av lærings- og læreplanarbeid og Juss for ledere, ble BI berømmet for høy faglig kompetanse og måten kursene kobler sammen teori og praksis.

— BI er stolte av å ha vunnet denne prestisjekontrakten med Utdanningsdirektoratet, og vi ser frem til å videreutvikle lederkompetansen til ledere i både barnehage og skole, som begge utgjør en avgjørende ressurs for å skape et godt og utviklende miljø for alle barn. Tildelingen er et resultat av svært godt tverrfaglig samarbeid, sier Henjesand.

Videreutdanningen skal bidra til kvalitetsutvikling og styrking av lederkompetansen, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å kunne se muligheter og løse utfordringer sektoren står ovenfor. Dette innebærer økt kompetanse innen ledelse av digitalisering, endringsarbeid og implementering av ny læreplan.

I tillegg kan en felles utdanning stimulere systemisk utvikling og styrke kvaliteten i overgangen mellom barnehage og skole, samtidig som den skal føre til konkret forbedring i egen organisasjon og øke barn og unges læring gjennom hele utdanningsløpet.

— Å kunne være med å bygge skoler og barnehager som er gode på kontinuerlig forbedring og samarbeid er noe vi er utrolig stolte av. Utdanningssektoren påvirker hverdagen til nesten 1 million barn og unge og at  forsetter å ha en nøkkelrolle i dette arbeidet er et godt eksempel på hva vi kan få til når flere fagområder jobber sammen, sier Ide Katrine Birkeland, akademisk programdirektør.Ide Katrine Birkeland som sitter i en sofa i en resturant og smiler

Tester kunnskap i praksis

I studietilbudene vektlegges anvendelse og implementering av ledernes læring. Deltakerne skal i løpet av studiet anvende og prøve ut kunnskaper i sin egen organisasjon og arbeidsplass.

Programmene legger også til rette for erfaringsutveksling, samarbeid og veiledning mellom deltakerne.

Kontrakten har en varighet på fire år, fra 2021 til 2025, med inntil 200 nye studenter i året. Totalrammen for utlysningen fra Utdanningsdirektoratet gjelder 600 plasser, der de gjenværende plassene fordeles på syv andre universiteter og høyskoler; UiO, NHH, UiA, OsloMet, NTNU, Nord Universitet og Høgskulen på Vestlandet.

Fakta om skoledelse:

  • Handelshøyskolen BI har siden 2001 utviklet lederprogrammer innen utdanningsledelse for kommuner, fylkeskommune, KS og Utdanningsdirektoratet.
  • Handelshøyskolen BI er i dag en av de største aktørene innen videreutdanning for ledere i skoler og barnehager, og tilbyr lederprogram for lærere, barnehagelærere, styrere og rektorer.
  • Dette er første anbudsrunde hvor Utdanningsdirektoratet ber om tilbud på programmer for både skole- og barnehageledere.
  • Et felles videreutdanningstilbud for skole- og barnehageledere er et ønske om å forene utdanningssystemet med et felles syn på barn, kunnskap, utvikling og læring.
;
Du kan også se alle nyheter her.