-

Økt smittetrykk påvirker FNI-indeksen for norsk økonomi negativt

23. mars 2021

I samsvar med økt smittetrykk begynte FNI-indeksen å tegne et noe negativt konjunkturbilde i desember. Denne forsterket seg gjennom januar. Gjennom februar måned har ikke FNI-indeksen falt videre, men blitt liggende på omtrent samme negative nivå.

Oppdaterte konjunkturtendenser

FNI-indeksen for norsk økonomi, konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 2. mars 2021.

FNI indeksen mars 2021

I samsvar med økt smittetrykk av koronaviruset, begynte FNI-indeksen å tegne et noe negativt konjunkturbilde mot slutten av fjoråret. Denne utviklingen forsterket seg gjennom januar. Gjennom februar måned har ikke FNI falt videre, men blitt liggende på omtrent samme negative nivå. FNI-indeksen for norsk økonomi er ved inngangen til mars under trend.

Om FNI-indeksen

Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og publiseres normalt én gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

;
Du kan også se alle nyheter her.