-

Rekordinteresse for masterprogrammer ved BI

26. mars 2021

Søkertallene til BIs masterprogrammer øker med 20 prosent sammenlignet med fjoråret, som også var et rekordår. Dette betyr at mer enn to tusen studenter har lagt inn ønske om studieplass fra høsten 2021.

Rektor ved Handelshøyskolen BI er svært fornøyd med tallene.

– Tallene gir sterke signaler om at BIs studieportefølje er attraktiv også i utfordrende tider. Vi har de siste årene hatt økt fokus på å synliggjøre vår forskning og våre faglige kapasiteter, i tillegg til å vise hva man kan oppnå med en grad og et vitnemål fra BI. Dette er svært sterke og gledelige tall helt i tråd med vår strategi, sier Inge Jan Henjesand.

Populære fagområder

Master of Science in Finance er det programmet som har mottatt flest søknader av alle masterprogrammer. Her vokser det fra 229 søknader i 2020 til 258 søknader i 2021, tilsvarende en vekst på 13 prosent. Deretter følger Master of Science in Business Analytics med 228 søknader, mot 210 i fjor.

– Til tross for de usikre omstendighetene rundt koronapandemien skal vi etter hvert tilbake til en ny normalsituasjon. Årets søkertall indikerer at mange benytter situasjonen til å sikre seg en solid utdanning som gir brede muligheter i et arbeidsliv i stadig forandring, sier Henjesand.

Stor interesse for finans ved BIs campus i Bergen

Master of Science in Business – med major in Finance, har størst søkervekst av alle masterprogrammene. Her har BI mottatt 181 søknader i år, mot 108 i fjor (vekst på 68%).  Lanseringen ved BI - campus Bergen er den viktigste årsaken til veksten med 48 nye søkere.

– Det er gledelig at interessen for denne masteren er så stor i Bergen. Med dette får vi en god start på vår nyvinning regionalt, sier Henjesand.   

Fakta:

  • Per 26. mars hadde BI mottatt 2116 søkere til skolens masterprogrammer.
  • Dette tilsvarer en økning på 20 prosent sammenlignet med fjoråret.
  • 56% av mastersøkerne er fra Norge. 44% er internasjonale.
  • 57% av søkerne er menn. 43% er kvinner.
  • Gjennomsnittsalderen er 26 år.
  • De største gruppene internasjonale søkere kommer fra Pakistan, India og Kina.
     
;
Du kan også se alle nyheter her.