-

BI-professor oppnevnt til Finansmarkedsfondets styre

20. april 2021

Charlotte Østergaard velges inn for en periode på 4 år.

Charlotte Østegaard som står foran en murvegg- Det var en gledelig overraskelse å bli kontaktet. Jeg er veldig glad for sjansen til å utøve innflytelse på forskningsrådets finansiering av aktiviteter relatert til finansfaget, sier professor Charlotte Østergaard.

Dette er første gang en BI-forsker blir medlem av utvalget.

Fondets formål er finansiering av forskning og allmennopplysning som gir bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer og bidrar til økt etisk bevissthet.

Finansdepartementet har fastsatt regelverk for fondet, og det er styret som behandler søknader om finansiering. Norges forskningsråd har sekretariatsfunksjonen.

- Min forståelse er at finansdepartementet har ønsket å omgjøre en av plassene som til nå har vært tildelt finansrelaterte organisasjoner til en plass som representerer det akademiske miljøet. Det mener jeg er på sin plass, fortsetter hun.

I tillegg til BI er NHH, Oslo Børs, Norsk Presseforbund, Forbrukerrådet, Finans Norge, UiO og Finansdepartementet representert i utvalget.

Institutt for finans på BI er internasjonalt anerkjent, og rangert blant de fremste finansforskningsmiljøene i Europa.

- Finanssektoren er en stor arbeidsgiver, og vi utdanner hvert år svært mange studenter innenfor feltet. Jeg har jobbet i finansforskningsmiljøet i 20 år og håper jeg kan bidra med innspill til hvordan det norske fagmiljøet kan styrkes, avslutter Charlotte.

Les mer på sidene til Finansmarkedsfondet.

;
Du kan også se alle nyheter her.