-

Ny rekord for publiseringspoeng

9. april 2021

Langsiktig satsing på forskning gir resultater.

Norsk senter for forskningsdata (NSD) offentliggjorde i dag publiseringstall for norske forskningsinstitusjoner i 2020. BI har 456 publiseringspoeng, opp fra 405 i 2019. BI produserer 1,26 publiseringspoeng per faglige årsverk, en økning fra 1,12 i 2019. Det plasserer BI på en syvende plass blant høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

- BIs fundament er at vi skal være forskningsbasert, læringsorientert og påkoplet. Økningen i publiseringspoeng er resultatet av en langsiktig satsing på oppbygging av sterke fagmiljøer og god forskning, med spesiell vekt på internasjonalt samarbeid og publisering i topptidsskrifter. Jeg er veldig stolt over hva forskerne våre har fått til, sier rektor Inge Jan Henjesand.

Utvikling i publiseringspoeng for BI 2016-2020

Utvikling i publiseringspoeng for BI 2016-2020.

Prorektor for forskning og fagressurser Hilde C. Bjørnland er fornøyd med utviklingen.

- BI skal være ledende på forskning innen næringsliv og økonomi i Norge, og blant de fremste i Europa. Disse tallene viser at vi står i en sterk posisjon, og at utviklingen går i riktig retning, sier hun.

BI forholder seg spesielt til rangeringen til Chartered Association of Business Schools (ABS), som vurderer kvaliteten på vitenskapelige tidsskrifter innen næringsliv og ledelse på en skala fra 1-4.

Tidsskrifter rangert 3, 4 og 4* (4 stjerne) er blant de beste innen fagfeltene sine globalt. De mest anerkjent tidsskriftene rangeres i kategorien 4*, og kjennetegnes av svært høye siteringstall og utmerket vitenskapelig kvalitet.

- Det er spesielt gledelig med økningen av publikasjoner i 4 stjerne tidsskriftene. Det er et tegn på at BI-forskere ligger helt i toppen av internasjonal forskning, sier Bjørnland.

Les mer: BI-faglige blant verdens mest siterte forskere.

Utvikling i antall topprangerte publikasjoner 2016-2020

Utvikling i antall topprangerte publikasjoner 2016-2020.

 

;
Du kan også se alle nyheter her.