-

Rekordinteresse for BI-studier

19. april 2021

Årets søkertall til Handelshøyskolen BI viser at rekordmange ønsker en studieplass fra høsten 2021, med økning på 19 prosent til bachelorstudier og 10 prosent til masterstudier sammenlignet med 2020.

-Dette er svært gledelige tall som viser at etterspørselen etter programmene i BIs studieportefølje er sterkere enn noen gang. At BI har attraktive studier med vitnemål som gir gode jobbmuligheter, og at vi har et godt læringsmiljø tror jeg blir lagt merke til av de som nå skal velge utdanning. Hele organisasjonen har under pandemien demonstrert innovasjonsevne og fleksibilitet for å kunne tilby et godt digitalt utdanningstilbud. Dette tar vi med oss når vi skal levere gode læringsopplevelser også etter pandemien, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Søkertall per 16.april 2021 for Handelshøyskolen BI:

  • Bachelor (BSc) inkl Årsenhet: +19% (8506 vs 7134 innsendte søknader i 2020)
  • Master of Science (MSc): +10% (2292 vs 2093 innsendte søknader i 2020)
  • Samlet: +17% (10798 vs 9227 innsendte søknader i 2020)

Populære fagområder

Finans er blant studieretningene som peker seg ut med den største søkerveksten på både bachelor-og masternivå. Bachelor i Finans har en søkervekst på 92% (763 vs 398 innsendte søknader i 2020). Ved Campus Trondheim og Campus Bergen har det vært en tredobling i antall søkere til Bachelor i finans.

På masternivå er finans det fagområdet som har mottatt flest søknader. Her vokser det fra 494 søknader i 2020 til 657 søknader i 2021, tilsvarende en vekst på 33 prosent.

Bachelor i Eiendomsmegling er det studieprogrammet som det er størst interesse for totalt sett med 1470 søknader, mot 852 søknader i 2020.

Inge Jan Henjesand som står utenfor Campus Oslo

-Økningen i antall søknader til alle BIs studier, og særlig innen kjernefag som økonomi og finans, tyder på at mange ønsker å sikre seg en solid utdanning som gir brede muligheter i et arbeidsliv ingen sikkert kan si hvordan kommer til å se ut i fremtiden, sier Henjesand.

BI praktiserer løpende opptak og studenter kan søke helt frem til studiestart, men de aller fleste søkere forholder seg til den etablerte fristen 15. april gjennom Samordna Opptak. Tallene viser at kjønnsfordeling på BSc så langt er 43% kvinner og 57% menn. For MSc er andelen 45% kvinner og 55% menn.

Fakta:

  • Handelshøyskolen BI har ca. 20.000 studenter.
  • BI er rangert av Financial Times som beste norske handelshøyskole siste fem årene.
  • BI er eneste handelshøyskole i Norge med de tre prestisjefylte internasjonale akkrediteringene AACSB, EQUIS og AMBA.
  • Hvert år har BIs bachelor- og masterprogrammer cirka 10.000 søkere.
  • Søkertallene er sammenlignet mellom 16.april i 2020 og 2021.
  • Det er begrenset med antall plasser på hvert studieprogram. Faglig vurdering og karaktersnitt avgjør hvem som får plass.

 

;
Du kan også se alle nyheter her.