-

Stort fokus på psykososial og faglig støtte til BIs studenter

29. april 2021

En fersk undersøkelse av norske studenters helse- og trivsel viser tydelig hvor krevende det siste året har vært for landets studenter. BI tar resultatene svært alvorlig og vil styrke satsningen på dette viktige området ytterligere.

 Over 62.000 norske studenter har svart på den såkalte SHoT-undersøkelsen (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse). Undersøkelsen er gjennomført av Folkehelseinstituttet, på oppdrag fra landets studentsamskipnader.  

Resultatene viser blant annet at flere studenter ved norske utdanningsinstitusjoner sliter psykisk. 45 prosent av de som svarte på undersøkelsen oppgir at de har hatt eller har alvorlige psykiske plager det siste året.  

– Å tilrettelegge for et tilbud som ivaretar studentenes helse og trivsel, samt det å levere gode digitale læringsopplevelser, har vært BIs viktigste prioritet det siste året. Resultatene av SHoT-undersøkelsen er nedslående, og som rektor er det trist å vite at så mange studenter sliter, sier rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI.  

Støttetilbud på nye og alternative plattformer 

–  BI har i en årrekke hatt et godt psykososialt tilbud til våre studenter. Gjennom hele pandemien har vi hatt stort fokus på å tilby både et psykososialt og faglig støttetilbud på nye og alternative plattformer. Det er svært gledelig at tilbakemeldingene fra de som har benyttet seg av vårt eksisterende støttetilbud er gode, sier Henjesand.  
Han understreker at myndighetenes smitteverntiltak og -restriksjoner har gjort det utfordrende å stille opp så godt som man ønsker for studenter som har det vanskelig.  

– Vi vet at de studentene som tar kontakt med oss får rask hjelp og at vi strekker oss til det ytterste for å tilpasse vårt tilbud etter deres individuelle ønsker og behov. Samtidig viser SHoT-undersøkelsen at vi fortsatt har en jobb med å synliggjøre vårt tilbud for flere studenter og senke terskelen for å ta kontakt. Vi vet at det er mange som gruer seg for å be om hjelp. Det blir vår viktigste oppgave fremover, sier Henjesand.  

BI tilpasser kontinuerlig skolens psykososiale og faglige støttetilbud etter gjeldende smittevernregler. Gjennom hele pandemien har BI også hatt tett dialog og samarbeid med studentorganisasjonen BISO. I tillegg har BI planlagt å både styrke og utvide tilbudet i tiden som kommer.  

BIs tilbud for sosial og faglig integrering:  

  • Personlige samtaler og oppfølging av fagpersoner 
  • Bistår studenter som mangler studiegrupper  
  • Oppsøker aktivt studenter på campus og gjør de oppmerksomme på BIs ulike støttetilbud 
  • Coffee Hour: åpent sosialt treff hver tirsdag og torsdag fra 11-14. Studentene får servert kaffe og kan treffe medstudenter fra egne studier, eller komme i kontakt med ansatte for å få hjelp til både sosiale og faglige utfordringer (gjennomføres når det er forsvarlig innenfor angitte smittevernregler) 
  • Walk & Talk: i perioder hvor det ikke er mulig å treffes innendørs gjennomføres organiserte turer i små grupper  
  • Faglig veiledning både digitalt og på campus 
  • Oppgaveseminarer 

Etablerer ny mentorordning 

Til høsten vil alle førsteårs bachelorstudenter få en mentor som skal bidra til sosial og faglig integrering gjennom hele det første semesteret. Mentorene, engasjert av BI, vil være erfarne studenter som vil få opplæring og trening i de oppgavene de skal ivareta. Hver mentor vil få ansvar for en gruppe med opptil ti studenter.  

Henjesand oppfordrer studenter til å ta vare på hverandre, og at de ikke må nøle med å utnytte støttetilbudene som er tilgjengelige for dem. BI vil fortsette å tilrettelegge for trygge, konfidensielle og lett tilgjengelige kontaktpunkter for skolens studenter.  

– Vi har for eksempel sett at oppmøtet til våre Coffee Hour-arrangementer har vært helt enormt. Det gir oss en klar indikasjon på hvor viktig det er for studentene at vi tilrettelegger for sosiale møteplasser, enten det dreier seg om å treffe medstudenter eller én-til-én-kontakt med våre studentveiledere, sier Henjesand.  
 

;
Du kan også se alle nyheter her.