-

Studenter med perspektiver for fremtiden

16. april 2021

Kreative innspill fra studenter på reelle problemstillinger gir nye perspektiver som kan bidra til å utvikle tjenester for fremtiden for årets samarbeidspartnere i BIs case-konkurranse (BIICC).

Sbanken, Gjensidige og ISS sitter alle igjen med en positiv opplevelse og ny innsikt etter å ha utfordret deltakerne i BIICC med hvordan selskapene kan reposisjonere produkter og tjenester i et marked preget av nye forbruksmønstre og store industrielle endringer som følge av koranapandemien.

- Vi ble imponert over hvor høyt nivå det var på løsningsforslagene til studentene, og flere av dem hadde gode og kreative innspill på problemstillingen vi lanserte. Det er interessant med nye perspektiver utenfra, som ikke er bundet av alle de begrensningene som vi styres av i vår daglige drift, som compliance og lignende. Her får vi innsikt fra en helt ny gruppe mennesker og vår erfaring fra BIICC tilsier at mangfold gir økt verdiskapning, sier Cathrine Redisch Kvamme, leder for billån og usikret finansiering i Sbanken.

- Vi tar med oss noen av ideene fra case-svarene inn i vårt strategiske arbeid. Vi har fått nye perspektiver på hvordan den yngre generasjon tenker og det er nyttig innsikt for oss, legger hun til.

Tjenesteleverandøren ISS, som stod for det andre caset studentene måtte løse, etterspurte forslag til hvordan selskapet skal utvikle produkter og konsepter for å tilpasse seg en ny arbeidssituasjon, etter at det siste året har skapt store endringer for hvordan de fleste jobber.

- Vår case handlet om hvordan vi kan tilpasse våre tjenester for fremtiden, spesielt våre leveranser innen «foods»- segmentet. Dette arbeidet pågår nå og innspillene vi fikk gjennom BIICC vil kvalitetsøke dette arbeidet, og kanskje vil noen av forslagene bli en del av våre fremtidige tjenester, sier Per-Ole Torvund, Sjef for rekruttering og employer branding i ISS.

Morgendagens ansatte

Gjensidige trekker frem at denne typen læringsmetoder er nyttig for å se hvordan morgendagens ansatte tenker og – ikke minst - handler når de beveger seg fra den teoretiske sfæren til den empiriske verden.

- En ting er sikkert: dagens studenter bringer til bordet nye perspektiver på megatrender som vil påvirke vår bransje, som for eksempel bærekraft og bruk av ny teknologi. Å være tilstede på case-konkurranser gjør oss derfor bedre forberedt på hva vi kan forvente av våre nye medarbeidere, sier Sigurd Syrdal, Leder for prosess og automatisering i Gjensidige. Han legger til at Gjensidige bruker spesielt besvarelsene som inspirasjonskilder internt i deres «innovasjonslaboratorium», som vurderer utallige kreative ideer.

- De beste blir plukket ut, videreforedlet og utviklet. Flere av løsningene og ideene som vi gjennom årenes løp har plukket opp i case-svar kjenner vi igjen i arbeidet i «innovasjons-labben», sier han.

Økt arbeidslivsrelevans

Casekonkurranser og nye læringsmetoder som vektlegger praktisk anvendelse av kunnskap er også et viktig bidrag til BIs strategi om å trekke arbeidslivet aktivt inn i undervisning og forskning.

-En av BIs største styrker har alltid vært vår evne til å kombinere den tette koblingen til næringslivet med forskningsbasert og relevant utdanning til de som skal ut i jobb, og til de som er i jobb. Slik skal det som en sentral og integrert del av strategien vår også være i fremtiden, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen.

-Case-konkurranser er en intensiv læringsprosess for både studenter og partnere. Studentene får et innblikk i hva som kan vente dem etter graduering, og samarbeidspartnerne får testet konsepter og løsninger mot de som kommer til å ta de i bruk i fremtiden, legger han til.

Arena for rekruttering

Sbanken, ISS og Gjensidige, som alle er store konserner med et bredt spekter av forretningsvirksomheter, er samstemt i at case-konkurranser som BIICC er en god arena for å vise seg frem som arbeidsgiver, og at spesielt samhandlingen og dialogen de får med studentene overgår den typiske bedriftspresentasjonen.

- Case-konkurranser fungerer helt utmerket for å gi en interessant målgruppe mer innblikk i vår kjernevirksomhet og vårt purpose. Jeg fikk inntrykk av at mange av de som deltok på årets BIICC fikk et helt nytt bilde av ISS etter å ha jobbet med caset og at vi på den måten posisjonerte oss som en potensiell arbeidsgiver for denne gruppen.

Næringslivspartnerne trekker også frem verdien studentene får av å utfordre seg på problemstillinger som selskapene møter daglig, og at det kan bidra til at studenter kan lykkes med sine karrieremål. Derfor oppfordrer de flere til å melde seg på sånne typer konkurranser, og spesielt flere jenter.

- Selv om jenter har vært i mindretall i alle konkurranser jeg har fulgt med på, er min erfaringer at de alle forutsetninger for å lykkes hvis de tar sjansen på å delta. Årets vinnerlag besto nesten utelukkende av jenter, og de – bokstavelig talt – blåste guttene av banen, sier Syrdal i Gjensidige.

Årets BIICC var den første digitale versjonen av konkurransen som har blitt gjennomført, med åtte lag fra nordiske skoler.

;
Du kan også se alle nyheter her.