-

3,5 millioner til forskning på eierstyring

21. juni 2021

Bedrifter viderefører støtten til BI Centre for Corporate Governance Research (CCGR).

Charlotte Østegaard

Leder av BI Centre for Corporate Governance Research (CCGR), Charlotte Østergaard.

- Jeg er veldig glad for at vi har fått en fornyet avtale om finansering. Det betyr at BI kan opprettholde et sterkt fagmiljø innen eierstyring og corporate governance, sier leder av CCGR Charlotte Østergaard.

Senteret ble opprettet i 2005, og er finansiert av næringslivet. CCGR driver uavhengig forskning innen bl.a. styring av familiebedrifter, effekter av formueskatt, kjønn i bedriftsstyring, lederlønninger, og konsekvenser av covid-19.

Avtalen innebærer finansieringen for de fire neste årene. Østergaard har klare mål for perioden.

- Vi vil forbedre formidlingen av forskningen vår, og søke mer samarbeid med andre akademiske corporate governance miljøer i Norge og internasjonalt. Samtidig vil vi bygge ut vårt samarbeid med profesjonelle organisasjoner slik som Family Business Norway og Polyteknisk forening.

Det er selskapene Sundt, Havfonn, Ferd, Kahoot, Selvaag Gruppen, Kistefos, Canica og Wilhelmsen som går inn med finansiering av senteret.

- Familieeide bedrifter er den vanligste eierformen i verden. I Norge utgjør familieeide bedrifter 70 prosent av alle aksjeselskaper, og ansetter rundt 40 prosent av arbeidsstyrken i privat sektor. Det er derfor svært viktig å forstå hvordan slike organisasjoner fungerer og hva som er deres fordeler og ulemper, sier Østergaard.

Prorektor for forskning og fagressurser Hilde C. Bjørnland er fornøyd med avtalen.

- Dette viser at BIs forskning både har akademisk tyngde og er samfunnsrelevant. Slike industripartnerskap bidrar til å styrke kontakten mellom forskningsmiljøer og næringsliv, sier hun.

Les mer på sidene til BI Centre for Corporate Governance Research.

;
Du kan også se alle nyheter her.