-

Bachelor og Master i juss

18. juni 2021

20. mai 2021 vedtok Stortinget å endre gradsforskriften. Dette åpner for at alle utdanningsinstitusjoner etter godkjenning av NOKUT kan tilby mastergrader innen rettsvitenskap, psykologi og teologi.

Som en konsekvens av dette har BIs styre besluttet at organisasjonen skal arbeide for å utvikle en bachelor og master i juss, med et spesielt fokus på Forretningsjus (3+2).

Administrasjonen skal jobbe for at dette nå kommer på plass.

Styret peker på jusstudiets relevans og den stadig økte viktigheten av forretningsjuss i næringslivet, i økonomifagene og i samfunnet for øvrig. Juss er dermed også relevant for BI og er innenfor rammene av det BI skal være som en handelshøyskole framover. Handelshøyskolen BI har siden 90-tallet utviklet et svært godt fagmiljø innen juss, og juss er obligatoriske kurs i BIs bachelorstudier. BI har et eget bachelorstudium i forretningsjus og et eget masterstudium i juss og økonomi.

;
Du kan også se alle nyheter her.