-

BI anerkjent av FN for rapportering på bærekraft

25. juni 2021

BI er tildelt årets Excellence in Reporting-pris fra FNs prinsipper for ansvarlig lederutdanning (PRME) for skolens siste rapport om eget bærekraftarbeid.

Over 800 skoler har forpliktet seg til FNs prinsipper for ansvarlig lederutdanning, noe som gjør initiativet til det største organiserte samarbeidet mellom FN og verdens handelshøyskoler.

BI forpliktet seg til å overholde prinsippene i 2016, og har siden jobbet systematisk sammen med andre skoler for å utveksle erfaringer knyttet til ansvarlig lederutdanning og kunnskapsutvikling for et mer bærekraftig samfunn.

Under forrige ukes 2021 Virtual PRME Global Forum ble det kjent at årets Excellence in Reporting-pris går til BI for skolens siste Sharing Information on Progress-rapport. Rapporten beskriver BIs strategiske arbeid med å implementere bærekraft på tvers av egen organisasjon og studieprogrammer, samt mål for de neste to årene.

– Vi er forpliktet til å forme mennesker og næringsliv for en bærekraftig fremtid, samt publisere forskning som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. Denne anerkjennelsen fra FN av hvordan vi dokumenterer fremgangen vår er en stor inspirasjon til videre arbeid, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Les hele rapporten: Sustainability and Responsible Management Report 2020 – sharing information on progress (SIP) 2018-2020

Ifølge PRME er prisen «ment å fremheve betydningsfulle prestasjoner knyttet til rapportering av fremskritt i arbeidet med de seks prinsippene». Vinnere blir valgt basert på “kvaliteten på rapporteringen, ikke kvaliteten på det som rapporteres» og «hvordan man kommuniserer fremgang i forhold til PRME-prinsippene».

– Det er en ære for PRME å gi dere denne prisen, som anerkjenner deres slående innsats for å bidra til en bærekraftig utvikling på og utenfor campus, sier Dr. Mette Morsing, den internasjonale lederen for PRME-initiativet.

Professor Caroline Dale Ditlev-Simonsen, BIs offisielle PRME-kontakt, sier prisen er en anerkjennelse av både studenter og ansatte ved BI, og deres felles lidenskap for bærekraft-temaer og andre initiativ som adresserer utfordringer i samfunnet.

– Utfordringer og muligheter forankret i bærekraftig utvikling krever innovasjon og nye forretningsmodeller. Gjennom å utdanne fremtidens ledere har BI et stort ansvar for å sikre kompetanse i bærekraftig virksomhetsstyring, sier Ditlev-Simonsen.   

Om PRME:

  • PRME-initiativet ble lansert under 2007-utgaven av UN Global Compact Leaders-møtet i Genève, som det første organiserte samarbeidet mellom FN og handelshøyskoler.
  • PRME og deres seks prinsipper for ansvarlig lederutdanning sikter mot å «skape en global bevegelse og autoritet på utdanning av ansvarlige ledere».
  • Skoler som har forpliktet seg til prinsippene må annethvert år utarbeide rapporter som dokumenter egen fremgang.
  • Fire priser som anerkjenner ulike Sharing Information on Progress-rapporter ble delt ut under 2021 Virtual PRME Global Forum-arrangementet
  • Rapporter ble fagfellevurdert av en gruppe bestående av 17 PRME-medlemmer fra 14 land, samt 4 studenter fra 3 land. Prosessen ble ledet av Giselle Weybrect, forfatter og redaktør for PRiMEtime-bloggen.
  • Årets vinnere var, i tillegg til BI, the Gordon Institute of Business Science, Sør-Afrika (Excellence in Reporting – SIP Report), Edith Cowan University School of Business and Law, Australia (Excellence in Reporting – First Time Report) og Hanken School of Economics, Finland (Excellence in Reporting – Excellence Over Time).
;
Du kan også se alle nyheter her.