-

BI får penger til forskning på finansmarkeder

24. juni 2021

Postdoktor Sven Klingler får 8 millioner fra Forskningsrådet.

Postdoktor Sven Klingler

Postdoktor Sven Klingler.

 

- Gratulerer til Sven! Denne tildelingen viser at BIs fagmiljø innen finans er blant Norges fremste og jeg gleder meg til å se resultatene av forskningen på et viktig tema, sier rektor ved BI Inge Jan Henjesand.

Klingler får tildelt midler fra programmet Unge forskertalenter, rettet mot forskere under 40 som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

- Dette er penger som kommer hele samfunnet til gode. Utviklingen av vaksiner mot koronaviruset har virkelig vist oss hvor viktig det er å prioritere forskning. Kunnskap og forskning er helt avgjørende for å løse de store samfunnsutfordringene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Klingler er veldig glad for pengene.

- Det er en ære at Forskningsrådet viser forskningsagendaen min denne tilliten, og jeg ser tildelingen som en stor mulighet til å bidra med viktig forskning, sier han.

Skal forske på friksjon i finansmarkedene

Tittelen på prosjekt hans er ‘Funding frictions after the global financial crisis’.

- Friksjoner i finansmarkedene kan hindre organisasjoner fra å låne penger. I dette prosjektet vil jeg undersøke hvordan friksjoner påvirker finansiering for land, banker, pensjonsplaner og forsikringsselskaper, sier han.

BI's Insitutt for finans er internasjonalt anerkjent, og rangert blant de fremste i Europa.

- Dette er veldig gode nyheter. Tildelinger fra Forskningsrådet viser tydelig kvaliteten i BIs forskning og bidrar til å styrke våre fagmiljøer, sier prorektor for forskning og fagressurser Hilde C. Bjørnland.

Sterk konkurranse

Klingler er blant 260 forskere som i dag får tildelt penger for sine forskningsprosjekter. Konkurransen er hard, og det var over 2000 søkere ifølge Forskningsrådet.

- Konkurranse om forskningsmidler gjør at vi kan satse målrettet på den beste forskningen, og på forskere i alle stadier av karrieren. Nesten tusen internasjonale eksperter har vært i sving for å vurdere søknadene. Konkurransen er veldig tøff, og det er dessverre mange svært gode søknader som ikke får finansiering. Kvaliteten på forskningen har vært avgjørende for å slippe gjennom nåløyet, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

;
Du kan også se alle nyheter her.