-

BI bidrar til forskning på bærekraftig matproduksjon

12. juli 2021

Matilda Dorotic og Luk Warlop fra Instituttet for markedsføring ved BI er tildelt 1,8 millioner i forskningsstøtte til et prosjekt som har til hensikt å sikre bærekraftig matproduksjon i storbyer.

Prosjektet heter SmartFood og er finansiert av EØS-midler. EØS-midlene er et av Norges bidrag for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller i EØS-landene. Prosjektet er ledet av Research and Innovation Centre Pro-Akademia i Polen. Totalt seks institusjoner er involvert i prosjektet, derav tre norske. BI er tildelt 1,8 millioner gjennom prosjektet.

SmartFood tar nytte av eksisterende forskning rundt forbruk og produksjon av mat i byer, og legger til en mer samarbeidsrettet tilnærming, der flere samarbeider om å produsere bærekraftig insekt- og vegetarbasert mat uten å bruke jord. Et av målene er å øke bruken av lokalt regnvann og solenergi.

Prosjektet ønsker samtidig å engasjere innbyggerne i å tenke mer bærekraftig når det kommer til matproduksjon. Dorotic og Warlop skal arbeide tett på byene for å analysere på hvilke måter innbyggere kan engasjeres for å redusere matsvinn og bli mer selvforsynt.

- Prosjektet er utrolig spennende, ettersom det representerer et bærekraftig samarbeid. SmartFood samler forskere fra en rekke ulike fagfelt, deriblant mikro-jordbruk, luftkvalitet, vannforvaltning, teknologi, sosialantropologi og adferd. En slik helhetlig tilnærming til bærekraft er en stor styrke ved prosjektet, ettersom det bare er gjennom et slikt tverrfaglig samarbeid vi kan finne miljøvennlige og bærekraftige løsninger til fremtiden, forteller Dorotic.

SmartFood har mål om å gi et betydelig bidrag på veien til å oppfylle byenes langsiktige visjoner om klima og miljø ved å sikre en bærekraftig matproduksjon. En bærekraftig matproduksjon vil ha en rekke fordeler, deriblant sunnere matvaner, redusert matsvinn og et mer styrket samarbeidsforhold både i og utenfor byene.

;
Du kan også se alle nyheter her.