-

BI-forsker oppnevnt til Finlands finanspolitiske råd

1. juli 2021

Hilde C. Bjørnland er èn av fem medlemmer i det finske regjeringsoppnevnte finanspolitiske rådet.

Det finanspolitiske rådet ble etablert i 2014 for å vurdere i hvilken grad den økonomiske politikken bidrar til langsiktig mål om økonomisk vekst, stabilitet, sysselsetting og bærekraft.

Utvalget arbeider med forbedring og overvåking av mål og metoder innen den økonomiske politikken i Finland og er en sentral uavhengig aktør i diskusjonene om økonomiske spørsmål. Rådet bidrar inn til diskusjoner med sin ekspertise, uavhengig av politiske standpunkt.

Et av deres viktigste bidrag er en årlig evaluering av om innrettingen av finanspolitikken er i tråd med de langsiktige økonomiske målene, herunder bærekraft.

Rådet består av fem uavhengige forskere innen økonomi og juss, der samtlige medlemmer er oppnevnt av den finske regjeringen, etter anbefaling fra universiteter i Finland og Finlands vitenskapsakademi.

- Det er en viktig forutsetning for troverdigheten i økonomisk politikk at den jevnlig blir vurdert av uavhengige eksperter. Det er felleskapets ressurser som forvaltes. Jeg har erfaring fra denne type arbeid etter å ha sittet i den svenske finanspolitiske rådet, og ser nytten av å få inn perspektiver utenfra. Disse rådene består av svært kompetente fagfolk og det er derfor også faglig svært givende å bidra med denne type diskusjoner, forteller Bjørnland.

Hilde C. Bjørnland er professor og prorektor ved Handelshøyskolen BI. Hun er også spesialrådgiver til forskningsavdelingen til Norges Bank.

Øvrige medlemmer i rådet:

  • Professor Jouko Vilmunen (leder)
  • Professor Seija Ilmakunnas
  • Professor Johanna Niemi
  • Professor Jukka Pirttilä
;
Du kan også se alle nyheter her.