-

Det økonomiske bunnpunktet etter Covid-19 er godt bak oss

14. juli 2021

Den oppgraderte FNI-indeksen for norsk økonomi er oppdatert med nye tall for juni. Sammenlignet med forrige oppdatering i slutten av mai, faller FNI noe tilbake gjennom juni måned.

Figuren viser utviklingen i FNI-indeksen fra 2016 frem til i dag (30. juni).

Figuren viser utviklingen i FNI-indeksen fra 2016 frem til i dag (30. juni).

 

Oppdaterte konjunkturtendenser

Selv om utviklingen er litt negativ er allikevel hovedtrekket at konjunkturtendensene er omtrent på trend. FNI-indeksen (Financial News Index), som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 30. juni 2021.

- Allerede i februar i fjor anslo FNI-indeksen for norsk økonomi at vi gikk tøffe økonomiske tider i møte. Selv om indeksen tilsynelatende har fange opp konjunkturutviklingen også etter dette, har vi observert at usikkerheten i estimatene har blitt spesielt stor. På bakgrunn av dette har vi nå oppgradert algoritmene som brukes når vi estimerer FNI-indeksen før forrige oppdatering i mai. Dette fører til at historiske observasjoner endres noe, selv om hovedbildet ligger fast. Våre tester viser likevel at den er bedre til å fange opp svingningene i norsk økonomi enn den tidligere FNI versjonen var. Det sier Leif Anders Thorsrud, Førstemanuesis ved Handelshøyskolen BI.

Med oppgraderte algoritmer og oppdaterte tall viser FNI for norsk økonomi at det økonomiske bunnpunktet etter Covid-19 er godt bak oss, og at vi nå ved inngangen til sommerferien antageligvis er på trend.

Om FNI-indeksen

Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og publiseres normalt én gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling. 

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

 

Referanse:
Denne artikkelen er først publisert på NTB Kommunikasjon/Retriever 7. juli 2021, https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/norsk-okonomi-det-okonomiske-bunnpunktet-etter-covid-19-er-godt-bak-oss?publisherId=89641&releaseId=17911917 

;
Du kan også se alle nyheter her.