-

BI skal tilby videreutdanning innen kunstig intelligens

24. august 2021

Kurset skal utruste ledere for fremtidige digitale utfordringer

Med finansieringsstøtte fra Kompetanse Norge (nå en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse), skal BIs senter for internett og samfunn etablere et nytt kurs for design av ansvarlige systemer innen kunsig intelligens. Kursets navn er «AI and Data Accountability Management».

Professor og en av prosjektlederne Christian Fieseler fra Senter for Internett og samfunn, forteller at kurset har som mål at studentene skal gå tilbake til sine respektive bedrifter og sikre at de utvikler solide og ansvarlige systemer som samsvarer med gjeldende lovgivning og sosiale forventinger.

- Nå designer vi et kurs sammen med en rekke partnere fra næringslivet. AI and Data Accountability Management tar utgangspunkt i en rekke sentrale spørsmål: Hvordan forutser man utfordringer knyttet til digital ansvarlighet? Hvordan forklarer man kunstig intelligens? Og hvordan sikrer man at KI-systemer er utviklet etisk? forteller Christian Fieseler.

David Sagen, Direktør Executive Programmer ved BI, forteller at dette er ett av tre prosjekter ved BI som er finansiert gjennom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Direktoratet finansierer nå en rekke prosjekter gjennom deres nye reform «lære hele livet». Digital Compliance og Bærekraftig Praksis er to andre kurs som BI vil tilby i fremtiden.

Kursets målgruppe er teknologiledere, rådgivere, politikere og andre aktører innen næringslivet for teknologi. BI har blitt tildelt 1.9 millioner kroner fra Kompetanse Norge, og skal snart starte prosessen med å rekruttere deltakere til piloten. Planlagt lansering av kurset er  februar 2023. Kongsberg innovasjon, Abelia, IKT-Norge og Digital Norway er partnere i prosjektet.

;
Du kan også se alle nyheter her.