-

Norsk økonomi på vei tilbake etter Covid-19

17. august 2021

FNI-indeksen for norsk økonomi er justert og oppdatert med nye tall for juli. Sammenlignet med forrige oppdatering i slutten av juni, stiger FNI noe til et nivå like over trend.

utviklingen i FNI-indeksen fra 2016 frem 31. juli

Figuren viser utviklingen i FNI-indeksen fra 2016 frem 31. juli.
Oppdaterte konjunkturtendenser

FNI-indeksen (Financial News Index), som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 31. juli 2021.

Allerede i februar i fjor anslo FNI-indeksen for norsk økonomi at vi gikk tøffe økonomiske tider i møte. Selv om indeksen tilsynelatende har fanget godt opp konjunkturutviklingen også etter dette, har vi observert at usikkerheten i de historiske estimatene har blitt spesielt stor. På bakgrunn av dette oppdaterte vi algoritmene som brukes når vi estimerer FNI-indeksen før oppdateringen i mai. Dette fører til at historiske observasjoner endres noe, selv om hovedbildet ligger fast. Våre tester viser allikevel at den oppdaterte indeksen er bedre til å fange opp svingningene i norsk økonomi enn den tidligere FNI-versjonen var.  

Med oppgraderte algoritmer og oppdaterte tall viser FNI for norsk økonomi at det økonomiske bunnpunktet etter Covid-19 er godt bak oss, og at vi nå ved inngangen til høsten antageligvis er marginalt over trend.

Om FNI-indeksen

Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og publiseres normalt én gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling. 

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Referanse:
Denne artikkelen er først publisert på NTB Kommunikasjon/Retriever 16. august 2021: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/norsk-okonomi-det-okonomiske-bunnpunktet-etter-covid-19-er-godt-bak-oss?publisherId=89641&releaseId=17913707

;
Du kan også se alle nyheter her.