-

Hva rører seg i kommunikasjonsbransjen i Norden?

8. september 2021

Ny rapport tar tempen på kommunikasjonsbransjen i de nordiske landene.

- Rapporten gir et oversiktsbilde av bransjen i Norge, Sverige, Danmark og Finland i dag. Funnene gir oss en forståelse for videre utvikling og eventuelle utfordringer i bransjen, sier Alexander Buhmann, førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved BI som tilrettelegger for #NORA-nettverket.

Viktigste funn

Studien som rapporten baserer seg på undersøker en rekke sentrale tema i bransjen, deriblant trender innen digitalisering, endringer av kommunikasjonsrollen, økt bruk av digitale møter, samt lønnsvekst. Noen av de viktigste funnene er knyttet til digitalisering og forretningsstrategi:

  • Rapporten fremhever at tillit er forventet å prege bransjen fremover. Nærmere 40% av de 457 respondentene forteller det å bygge opp og vedlikeholde tillit vil være en helt sentral utfordring.
  • De nordiske landene understreker utfordringen med å knytte kommunikasjon opp til forretningsstrategi i årene fremover.
  • En av de viktigste funnene viser at nordiske kommunikasjonsarbeidere i mindre grad enn sine europeiske kolleger, opplever seg selv som kompetente i ledelse.  
  • Sammenliknet med Norden, viser rapporten at Europa synes digitalisering og etablering av digital infrastruktur vil spille en større rolle.  

Sammenlikner Norden med Europa

Studien er gjennomført i samarbeid med European Communication Monitor (ECM), som er regnet som verdens største studie i kommunikasjonsbransjen. ECM har blitt gjennomført siden 2007 med over 30.000 deltakere totalt. Dataene fra ECM gir en unik mulighet til å sammenlikne Norden med Europa.

Ansgar Zerfass er forskningsansvarlig for European Communication Monitor og professor II ved BIs institutt for kommunikasjon og kultur. Han opplever at Europa ser på land i Norden som rollemodeller, spesielt når det gjelder internkommunikasjon.

- Kommunikatører i Norden har en sterk strategisk tilnærming til faget. Studien viser at Norden har et stort fokus på å knytte kommunikasjonsfaget opp til virksomhetsstrategien, samtidig som de rådgiver eller kurser interessenter og medarbeidere. Det holder ikke å utelukkende underholde interessenter og andre mottakere. Det handler mer om å støtte organisasjonens mål og verdier, lederne og andre avdelinger, sier Zerfass.

Les rapporten i sin helhet (pdf)

The Nordic Alliance for Communication and Management (#NORA) lanserer «the Nordic Communication Report 2021» i samarbeid med the European Communication Monitor (ECM), Sveriges Kommunikatörer, K1 Danmark, Procom Finland og Kommunikasjonsforeningen.

;
Du kan også se alle nyheter her.