-

Styrker forskning på inkluderende arbeidsliv

2. august 2021

BI ansetter Eric Breit som førsteamanuensis og går inn som partner i to store forskningsprosjekter.

Førsteamanuensis Eric Breit

Førsteamanuensis Eric Breit.

Breit slutter som forsker ved Oslomet og starter ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI i august. Med seg tar han to forskningsprosjekter om arbeid og offentlige velferdstjenester.

- Jeg har en mastergrad i strategi fra BI, og fikk også lov til å sitte som gjesteforsker der for å skrive ferdig avhandlingen min. Så jeg gleder meg egentlig til å ‘komme tilbake’ til BI, sier Breit.

Mest av alt ser han frem til å møte studentene.

- Jeg gleder meg veldig til å undervise. Det er noe jeg ikke har fått drive så mye med i min tidligere jobb som oppdragsforsker. Jeg gleder meg også veldig til å møte nye kolleger og til å få brynt meg mot kjente fagfolk innenfor organisasjon og ledelse, sier han.

Instituttleder for ledelse og organisasjon Øyvind Lund Martinsen mener det er en verdifull ansettelse for BI.

- Jeg gleder meg veldig til å få Eric om bord. Han er en dyktig forsker og underviser, og vil være en nøkkelressurs for oss i å styrke kompetansen på et viktig fagfelt, sier Martinsen.

Forskning på utsatte grupper i arbeidslivet

Breit deltar i to forskningsprosjekter, tildelt totalt 24 millioner fra Forskningsrådet. Han leder det ene prosjektet, og er partner i det andre.

Prosjektet ‘Varig ansettelse av sårbare grupper i små og mellomstore bedrifter’ ser på hvordan arbeidsgivere kan legge til rette for arbeidstakere med funksjonsnedsettelser.

- De fleste land tar i dag sikte på å engasjere arbeidsgivere og arbeidsplasser til å ta mer ansvar for inkludering av utsatte grupper i arbeidsmarkedet. I prosjektet undersøker vi hva et slikt engasjement innebærer for ledelse og HR-arbeid i små og mellomstore virksomheter, samt hva slags støtte fra f.eks. NAV eller andre aktører disse virksomhetene trenger, sier Breit.

Det andre prosjektet heter ‘Organisering for overgang til arbeid: Betydningen av koordinerte tjenester ved komplekse tjenestebehov’, og skal se på hvordan ulike velferdstjenester kan integreres på best mulig måte.

- Formålet er å undersøke om vi kan finne noen sammenhenger mellom organisering av tjenester på kommunalt nivå og sannsynligheten for at unge utenfor arbeidslivet og utdanningssystemet kommer i arbeid, avslutter Breit.

;
Du kan også se alle nyheter her.