-

BI medlem i Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA)

28. oktober 2021

Konsortiet jobber for å styrke forskning, utdanning og innovasjon innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk.

Forskere bruker i økende grad kunstig intelligens for å oppnå ny innsikt, ikke minst innen fagområdene økonomi, finans, markedsføring, kommunikasjon, ledelse, entreprenørskap, rettsvitenskap og samfunnsvitenskap.

BI har allerede forpliktet seg til å arbeide innenfor dette området ved å etablere Institutt for datavitenskap og analyse og forskningssenteret Simula@BI.

1. november blir BI også med i Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA). NORA ble grunnlagt i 2018 og har 15 partnere innen forskning og høyere utdanning.

- NORA kobler BI til det større forskningsmiljøet for kunstig intelligens i Norge. Det vil være en viktig plattform for større tverrfaglige initiativer i skjæringspunktet mellom kunstig intelligens og andre disipliner på BI, og for grunnforskning innen datavitenskap og kunstig intelligens, sier prorektor for forskning og fagressurser Hilde C. Bjørnland.

Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, SINTEF, NMBU, OsloMet og Simula Research Laboratory er blant konsortiets andre medlemmer.

Les mer på NORAs nettside.

;
Du kan også se alle nyheter her.