-

Ny regjeringsplattform

14. oktober 2021

Torsdag 14. oktober presenterte statsminister Jonas Gahr Støre ny regjering.

- På vegne av BI ønsker jeg å gratulere statsminister Jonas Gahr Støre med ny regjering og ser fram til et godt samarbeid. Jeg vil spesielt ønske Ola Borten Moe lykke til som statsråd for forskning- og høyere utdanning, sier rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI.

- Det er gledelig å se at den nye regjeringsplattformen har ambisjoner for livslang læring og fleksibel utdanning. Med campus i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim har Handelshøyskolen BI et solid fotfeste som en stor og viktig tilbyder av utdanning i Norge, både til de som begynner sin utdanning for første gang og til de som fyller på med ny og oppdatert kompetanse gjennom hele yrkeslivet, fortsetter Henjesand.

Ifølge Henjesand kan flere punkter i Hurdalsplattformen bidra til å styrke kompetansen Norge trenger for innovasjon og omstilling:

  • Gjennomgang av studiefinansieringen med mål om å legge bedre til rette for både heltids- og deltidsstudenter, og sikre at reisestipendet ivaretar lik rett til utdanning over hele landet.
  • Økning av basisfinansieringen for universitet og høyskoler og bidrag til å kompensere merkostnader for flercampus-institusjoner.
  • Gjennomføring av en bred kompetansereform for arbeidslivet og fremlegging av en langtidsplan for livslang læring.
    Utgreiing av hvordan arbeidstakere kan opparbeide en rett til etter- og videreutdanning.
  • Gjøre det mer attraktivt for universiteter og høyskoler å tilby kortere etter- og videreutdanningstilbud og fjerne hindringer i finansieringssystemet.
  • Sikre at staten bidrar til finansieringen av kompetansereformen som del av et trepartssamarbeid, og vurdere å opprette et kompetansefond for å finansiere livslang læring.
;
Du kan også se alle nyheter her.