-

Statsbudsjettet 2022

12. oktober 2021

Regjeringen bevilger 423 millioner kroner til Handelshøyskolen BI i sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Det utgjør en økning på 31 millioner fra 2021.

Inge Jan Henjesand

- Regjeringen fortjener ros for innsatsen og tiltakene de har iverksatt for utdanningssektoren de siste årene, og spesielt gjennom utdanningsløftet i forbindelse med koronapandemien. Vi ser samtidig frem til å samarbeide med en ny regjering for å utvikle gode og relevante utdanningstilbud som bidrar til omstilling av Norge, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.


Endring i BIs bevilgning:

  • Resultatbasert uttelling på indikatorer med åpen ramme (studiepoeng, ferdigutdannede kandidater, utveksling og doktorgradskandidater): 8,092 mill. kroner.
  • Resultatbasert uttelling på indikatorer med lukket ramme (inntekter fra EU, Norges forskningsråd og regionale forskningsfond, inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA) og publiseringspoeng): -357.000 kroner.
  • Justering for prisjustering: 10,0 mill. kroner kroner.
  • Konsekvensjusteringer: Økning på 15,3 mill. kroner som følge av nye studieplasser 2016-2020. Reduksjon på 2,0 mill. kroner som følge av avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen.
  • Finansiering til 10 rekrutteringsstillinger som ble bevilget fra høsten 2020 er videreført.


Fakta:

  • Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø. Statsstøtten utgjør ca. 20 % av stiftelsens omsetning.
  • Finansiering av høyskoler og universitet består av ulike deler. En del er basisstøtte, en del er basert på resultater og fordeles uten noen forhåndsdefinert ramme, og den siste delen er basert på resultater som omfordeles mellom institusjonene innenfor en lukket ramme.
;
Du kan også se alle nyheter her.