-

BIs institutt for rettsvitenskap og styring vurdert av Norges forskningsråd

26. november 2021

«Evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge» (JUREVAL), konkluderer med at BIs Institutt for rettsvitenskap og styring er en sterk institusjon for forretningsjus med stort potensial for tverrfaglig samarbeid og internasjonal satsing.

Totalt har seks institusjoner deltatt i Forskningsrådets evaluering som har blitt utført av en internasjonal evalueringskomite. Forskningsrådet har evaluert forskningen ved institusjoner som har rettsvitenskap som en vesentlig del av sin virksomhet. Både kvaliteten på forskningen, relevansen for utdanning og samfunnsbidraget er blitt vurdert. 

- Handelshøyskolen BIs juridiske fag- og læringsmiljø skal være blant de aller fremste, og vi er glad for at Forskningsrådet har evaluert BIs institutt for rettsvitenskap og styring. De har anbefalt at BI bør utvikle kontakten med fagmiljøer utenfor Norden, øke antall internasjonale publiseringer og jobbe for å at forskningen knyttes tydeligere til en større juridisk- og samfunnsmessig sammenheng. Vi mener at BI har spesielle forutsetninger for å utvikle et masterstudium i rettsvitenskap som forener tradisjonelle juridiske fagområder med juridiske fag og fagkombinasjoner som samlet gir en innretning som ikke tilbys i dag, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI. 

Rektor ved BI, Inge Jan Henjesand

Rektor ved BI, Inge Jan Henjesand

Komiteen har belyst rammebetingelsene for rettsvitenskapelig forskning i Norge og dens relevans for sentrale samfunnsområder. Evalueringen har resultert i anbefalinger til institusjonene, Forskningsrådet og departementene. Forskningsrådet bruker evalueringen som pilot for en ny modell for fagevaluering, for å gi muligheter for tilpasning av mandat og evalueringskriterier til institusjonenes strategier og formål.

Komiteens anbefalinger til BI:

 • Øke internasjonal publisering og eksternfinansierte forskningssøknader ytterligere.
 • Arbeide videre med rekruttering, fortrinnsvis med tverrfaglig kompetanse og erfaring.
 • Dra nytte av sin tverrfaglige posisjon til å finne nye måter for forskningssamarbeid ved å utvikle tverrfaglige teorier og metoder for å forske på juss (også samfunnsmessige og økonomiske aspekter ved lov og rettsanvendelse).
 • I prosessen med å utvikle nye programmer er det viktig at forskningen videreutvikles og at det ivaretas en spesialisert forskningsprofil for en vitenskapelig forankret høyere utdanning.
 • Komiteen mener at BI har en unik mulighet til å styrke sin spesialistprofil innen juss ytterligere ved å utnytte sin tverrfaglige posisjon innen både undervisning og forskning, og dermed skape en posisjon som kan konkurrere gjennom sin særegenhet.


Om Evalueringen
Forskningsrådet inviterte alle forskningsinstitusjoner med forskning innenfor rettsvitenskap til å delta i evalueringen. Det er i alt seks institusjoner fra universitets- og høgskolesektoren som har valgt å delta i evalueringen: 

 • Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Universitetet i Agder, Handelshøyskolen, Institutt for rettsvitenskap
 • Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen, Institutt for økonomi, markedsføring og jus
 • Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Evalueringskomiteen har bestått av syv medlemmer om er knyttet til institusjoner i utlandet som driver med rettsvitenskapelig forskning: 

 • Henrik Palmer Olsen, Københavns Universitet, Danmark (leder)
 • Hanne Søndergaard Birkmose, Aarhus Universitet, Danmark
 • Sten Bønsing Aalborg Universitet, Danmark
 • Malgosia Fitzmaurice, Queen Mary University of London, Storbritannia
 • Anna-Sara Lind, Uppsala Universitet, Sverige
 • Jens Scherpe, University of Cambridge, Storbritannia
 • Karsten Åstrøm, Lunds universitet, Sverige
Logo Handelshøyskolen BI

Les også: Bachelor og Master i juss
20. mai 2021 vedtok Stortinget å endre gradsforskriften. Dette åpner for at alle utdanningsinstitusjoner etter godkjenning av NOKUT kan tilby mastergrader innen rettsvitenskap, psykologi og teologi.

;
Du kan også se alle nyheter her.