-

Byggeselskaper viderefører gaveprofessorat

19. november 2021

Obos, Statsbygg, Backe og Norconsult finansierer gaveprofessorat i effektive byggeprosesser ut 2022. Ragnhild Kvålshaugen fortsetter i stillingen.

- Jeg ser frem til å fortsette arbeidet. Vi trenger et solid kunnskapsgrunnlag for å møte byggenæringens omstillingsbehov i retning mer bærekraftig verdiskaping og digital transformasjon. Samarbeid mellom næringsliv og akademia er avgjørende for å lykkes, sier gaveprofessor Ragnhild Kvålshaugen.

Professoratet ble opprettet i 2016 og holder til ved Senter for byggenæringen på BI.

- Dette er gode nyheter. Slike partnerskap er viktige for BIs mål om levere forskning som både er av høy vitenskapelig kvalitet og relevant for samfunn og næringsliv, sier Prorektor for fag og forskning, Hilde C. Bjørnland.

I kommende periode vil BI som en del av samarbeidet også levere et nytt lederutviklingsprogram til Veidekke. Topplederprogrammet skal bidra til å styrke kompetanse innen strategisk- og resultatorientert ledelse for å skape økt konkurransekraft i en stadig mer kompleks og uforutsigbar hverdag.

- Samarbeidet skal favne ikke bare forskning, men også utvikling av undervisning og formidling av kunnskap til viktige næringslivsaktører. Vi ønsker at kunnskapen vi utvikler skal ha en tydelig relevans og kunne brukes av næringen, fortsetter Kvålshaugen.

;
Du kan også se alle nyheter her.