-

Behov for bærekraftskompetanse i SMB’er

15. desember 2021

Fersk kartlegging viser at små og mellomstore bedrifter har begrenset kunnskapsnivå og lav aktivitet relatert til bærekraft. Innsiktene skal brukes i utvikling av nytt kurs.

Forventningen om at bedrifter tar ansvar for både klima, miljø og sosiale forhold knyttet til sin virksomhet er økende. Mange store bedrifter har kommet godt i gang med dette, men de små og mellomstore bedriftene (SMB) henger i større grad etter.

Sammen med Næringshagene i Norge, Bergens næringsråd, SMB-Norge og CEMAsys, har BI nå kartlagt kompetansebehovet innen bærekraft hos små og mellomstore bedrifter. 

Innsikter i bedrifters bærekraftarbeid

De fire overnevnte aktørene har fått prosjektmidler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til utvikling av fleksible videreutdanninger. Nå er prosjektets innsiktsfase fullført, hvis formål var å forstå kunnskapsnivået knyttet til bærekraft hos ansatte, samt hva bedriftene allerede gjør innen bærekraft. Personer fra SMB’er fra ulike deler av landet har svart.  

Bedriftenes hovedbarrierer for å ikke jobbe med bærekraft er tid og ressurser, lite bevissthet rundt fordelene og kunnskapsnivå. Mens bedriftene som hadde kommet lengst i bærekraftarbeidet prioriterte tid og ressurser til temaet.

Kartleggingen viste også at:

  • 56% av alle bedriftene som ble intervjuet stiller ingen miljø- og sosiale krav til leverandørene sine
  • Kun 7% av alle bedriftene som ble intervjuet stiller mye bærekraftskrav til leverandørene sine
  • Det er god korrelasjon mellom bedrifter som gjør lite og bedrifter som ikke stiller noen miljø- og sosiale krav til leverandørene sine
  • Det er god korrelasjon mellom bedrifter som gjør mye og kunnskapen de besitter om bærekraft

Nytt kurs på trappene

Disse innsiktene skal nå tas med i neste fase av prosjektet som handler om utvikling av nytt kurs. For å sikre at kursopplegget svarer til behovet til SMB’ene, skal Næringshagene i Norge, Bergens næringsråd, SMB-Norge og CEMAsys invitere bedrifter i sine nettverk til en pilot på nyåret.

- Samarbeidet gir oss verdifull kunnskap som gjør at vi vil treffe arbeidslivets behov innen bærekraft. BI skal nå utvikle et fleksibelt kurs tilpasset personer som står i full jobb, og kompetansen de får skal være direkte anvendbar i daglig drift, sier professor Caroline Dale Ditlev-Simonsen, som er faglig ansvarlig for utvikling av det nye kurset på BI.  

Undervisningen vil bestå både av forelesninger, praktiske case og involvere bedrifter. Kommunikasjon mellom deltagere vil også være sentralt.

Les hele rapporten fra første fase av prosjektet - Bærekraft i daglig drift: innsiktsfase

;
Du kan også se alle nyheter her.