-

BI omgjør skoleeksamener til digitale hjemmeeksamener fra 7. desember

4. desember 2021

Med bakgrunn i økende smitte, samt usikkerhet og skjerpede karantenebestemmelser knyttet til den nye omikron-varianten, har BI besluttet å omgjøre alle skoleeksamener til digitale hjemmeeksamener fra tirsdag 7.12 og ut eksamensperioden (7.1.22).

Eksamenstype og eksamensdato opprettholdes
BI har en rekke planlagte skoleeksamener frem til 21. desember. Eksamenstype (eks. flervalg, skriftlig osv.), eksamenstidspunkt og varighet vil være uforandret. Alle eksamener vil gjennomføres i Wiseflow. Les mer om digital hjemmeeksamen på Studentportalen.

15 minutter ekstra tid 
Skoleeksamener som gjøres om til digitale hjemmeeksamener får 15 minutter ekstra tid. Dette er tid som skal brukes til opplasting og innlevering av eksamensbesvarelsen (inkludert eventuell komprimering og konvertering av fil). Husk å starte opplasting i tide.

Skoleeksamen gjennomføres mandag 6. desember 
BI vil gjennomføre de planlagte skoleeksamenene på mandag 6. desember. Studenter som av ulike årsaker ikke kan gjennomføre skoleeksamen denne dagen, på grunn av sykdom, karantene eller andre årsaker, vil få mulighet til å ta eksamen i januar. Alle som ikke møter må levere egenmelding. 

;
Du kan også se alle nyheter her.