-

FNI-indeksen faller betydelig i takt med forverringen av pandemien

7. desember 2021

FNI-indeksen med oppdaterte tall for november viser at indeksen faller betydelig i takt med forverringen av pandemien.

Graf som viser utviklingen i FNI-indeksen fra 2016 frem til november 2021

Figuren viser utviklingen i FNI-indeksen fra 2016 frem til i dag (30. november).
Oppdaterte konjunkturtendenser

FNI-indeksen (Financial News Index), som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 30. november 2021.

- Gjennom store deler av høsten har indeksen signalisert en konjunkturutvikling omtrent på trend. Fra midten av november har imidlertid indeksen falt betydelig, og er nå under trend. Usikkerheten i estimatene er imidlertid stor, som den har vært gjennom store deler av pandemiperioden. Det er for tidlig å si om fallet vi nå ser indikerer et signifikant tilbakeslag, eller kun en økt sannsynlighet for en negativ konjunkturutvikling, uttaler førsteamanuensis Leif A. Thorsrud ved Handelshøyskolen BI.

Om FNI-indeksen

Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Indeksen som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og publiseres normalt én gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks.

Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling. 

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Kontakter:

Referanse:

Denne artikkelen er først publisert på NTB Kommunikasjon/Retriever 6. desember 2021: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/fni-indeksen-faller-betydelig-i-takt-med-forverringen-av-pandemien?publisherId=89641&releaseId=17921815

 

;
Du kan også se alle nyheter her.