-

Infiltrering og betydningen av posisjon – endringsarbeid i akademia

9. desember 2021

Mange snakker om behovet for å endre forskningssystemet, men hvordan gjøre det i praksis?

For å bygge et godt samfunn for kommende generasjoner, kreves omfattende endringsarbeid. Som kunnskapsleverandør som påvirker studenter og praktikere, har forskningsverdenen en spesielt viktig rolle. Men er forskningssystemet egentlig ansvarlig nok?

Dette spørsmålet stilte Anders Gustafsson professor i markedsføring seg. Hvordan kunne han utgjøre en positiv forskjell?

Ansvarlighet og samfunnsverdi innen management og business

Gustafsson er opptatt av at forskningen innen økonomi og forretningsvirksomhet fokuserer mer på det som gir samfunnsverdi, fremfor det som gagner bedriftene selv. Derfor er han tilknyttet det internasjonale initiativet Responsible Research in Business & Management (RRBM).

 - Dette nettverket arbeider for at forskning må tjene samfunnet bedre og gjøre næringslivet mer bærekraftig. Hver forsker bør spørre seg hvordan de gjennom sitt eget fagfelt kan bidra med kunnskap som endrer prakisfeltet til det bedre, forklarer Gustafsson

Nettverket argumenterer også for å utvikle nye måter å måle forskningens verdi for samfunnet. De mener mange utdanningsinstitusjoner har for mye fokus på kortsiktige mål, og de er kritiske til å måle antall vitenskapelige publikasjoner, fremfor effektene av forskningen på samfunnet.

Europeer infiltrerer amerikansk forskningsmastodont

Gjennom årene har Gustafsson opparbeidet seg et stort internasjonalt nettverk, blant annet i USA der fagområdet hans er langt fremme. Hans deltakelse i dette miljøet ble lagt merket til, noe som ledet til at Gustafsson ble oppnevnt som president of Academic Council i American Marketing Association fra 2019-2020.

Som første internasjonale president noensinne, hadde han en unik mulighet til å introdusere andre ideer og tanker i den hel-amerikanske organisasjonen som har stor innflytelse innen markedsføring internasjonalt. Gustafsson opplevde at han representerte noe annet.

- Amerikanerne har kollektivt sett, langt mer fokus på profitt. Europeere har et litt annet grunnsyn enn amerikanere. I Europa setter vi langt høyere pris på miljø, humanisme og å gjøre noe godt for felleskapet, forteller Gustafsson, som egentlig er svensk, men har vært tilknyttet BI i mange år.

Anders Gustafsson

Anders Gustafssons tilknytning til det internasjonale miljøet innen markedsføring, ga han mulighet til å påvirke. 

Posisjon som gir endringsmakt

- For å lykkes med endringsarbeid, må du få med deg folk. Jeg har derfor vært opptatt av å stille gode spørsmål og stimulere til at andre i organisasjonen jobber videre med saker som drar i samme retning også etter at min presidentperiode var overstått, sier Gustafsson.

Han er ellers stolt av å ha brukt denne posisjonen til å gjøre American Marketing Association mere inkluderende.  

- Når man får en slik posisjon må man jo ta seg noen friheter, i mitt tilfelle betød det at jeg fikk tvunget igjennom en større bredde i hvem som mottok stipender og fikk ulike posisjoner i organisasjonen, sier Gustafsson.  

I tillegg til å løfte frem et større mangfold av forskere i løpet av sin presidentperiode, var han også med på å etablere en årlig pris for ansvarlig forskning innen markedsføring og som er koblet til RRBM, en pris som på lang sikt kommer til påvirke forskningsfokuset innen fagfeltet.

Betydningen av priser og utmerkelser

Men hva leder priser og utmerkelser leder til?

- De utgjør en forskjell. Akademikerne som får slike anerkjennelser, får ofte en grei sum penger til å forske mer. Dessuten får de tilgang til et verdifullt nettverk og en plattform der de kan spre forskningen sin. Hvis det er samfunnsnyttig og prakisnær forskning som blir trukket frem, sender dette et signal til forskere og universiteter om hva som gir anseelse, poengterer Gustafsson.

I dag er Gustafsson tilknyttet det internasjonale Sheth foundation – som driver markedsføringsfeltet mot ansvarlig forskning, samt deler ut priser og forskningsmidler. Stiftelsen støtter forskere fra mindre privilegerte steder og er med å arrangere verdens viktigste stipendiattreff innen markedsføring som planlegges gjennomført på BI i 2023.

Skape ringer i vannet

Endring tar tid. Og om systemendring virker uoverkommelig, er det fint å minne seg på at det tross alt er vi som utgjør systemet. Gustafsson er derfor likevel optimist.

- Jeg prøver å påvirke der jeg kan. Håpet er at seirene underveis skaper ringvirkninger som monner, sier han og understreker at han ikke er alene i dette arbeidet.

Gustafsson opplever at det er flere som er enige med han om behovet for endring, Generelt virker miljøet høyst mottakelige for spørsmål om ansvarlighet og hvordan forskning kan gi mest samfunnsverdi.  

-  Summen av de endringene vi til sammen gjør, vil bidra til å endre forskningssystemet til det bedre, konkluderer han.

Denne artikkelen er skrevet at Linn Dybdahl og saken ble først publisert i fagbladet Forskningspolitikk (03/2021).

 

;
Du kan også se alle nyheter her.