-

REQ Capital og BI bygger verktøy for å måle organisasjonskultur

17. desember 2021

Forskningsrådet går inn med finansiering i nytt forskningsprosjekt for bedre investeringsbeslutninger.

Selskapers kultur har mye å si for resultatene de oppnår, og kan være en viktig faktor for investorer. Likevel er det vanskelig å finne systematiske data, og få bruker slik data i investeringsbeslutninger.

- Investorer har vanligvis fokus på finansielle variabler som profitt, kontantstrøm og markedsstørrelse når de leter etter lønnsomme selskaper. Nyere forskning viser at også organisasjonskultur og hvorvidt ansatte trives på arbeidsplassen kan ha betydelig påvirkning på hvor godt selskaper gjør det over tid. Gjennom dette prosjektet vil vi bruke alternative datakilder for å gjøre det enklere for investorer å måle selskapers organisasjonskultur, sier Førsteamanuensis Leif Anders Thorsrud som er en av BI’s bidragsytere i prosjektet.

Prosjektet starter i 2022 og løper ut 2024. Forskningsrådet går inn med 11,8 millioner. REQ Capital AS er prosjektleder og går inn med 4,8 millioner, i tillegg deltar også selskapene Equality Check AS og Great Consulting AS som går inn med rundt 150 000 hver. BI er forskningspartner og AVO Consulting koordinerer prosjektet.

- Dette er et svært spennende forskningsprosjekt for BI. Det bygger broer mellom datavitenskap, ledelse og økonomi som alle er viktige satsinger for oss. Samtidig kan det skape betydelig verdi for næringsliv og samfunn ved at investorer blir bedre til å identifisere lovende selskaper, sier Hilde C. Bjørnland, Prorektor for forskning ved BI.

Målet er en digital plattform som bruker kunstig intelligens til å samle data om bedrifters kultur og analysere hvordan den påvirker økonomiske resultater. Prosjektet vil benytte åpent tilgjengelige data fra tjenester som Equality Check og Glassdoor, som gir ansatte muligheten til å skrive anmeldelser av selskapene de jobber for eller har jobbet for.

Organisasjonskultur kan defineres som «måten vi gjør ting på her», og sier ofte mye om et selskaps fokus på innovasjon, agility og hvor engasjerte de ansatte er. En studie fra selskapet Glassdoor i 2015 viser for eksempel at selskaper med et godt arbeidsmiljø gjør det langt bedre enn selskaper med et dårlig arbeidsmiljø. Dette er nyttig informasjon for investorer, som søker lavest mulig risiko og høyest mulig avkastning.

Fra BI deltar Leif Anders Thorsrud som er ekspert i økonomi og maskinlæring, Anders Dysvik som er ekspert i ledelse og HR og Erlend Aune som er ekspert i kunstig intelligens og datavitenskap.

;
Du kan også se alle nyheter her.