-

BI tilknyttet Club of Rome

17. januar 2022

Per Espen Stoknes har blitt fullverdig medlem i tenketanken Club of Rome. Dette gir BI tilgang til et sterkt internasjonalt nettverk av eksperter og forkjempere for bærekraftig utvikling.

Siden Club of Rome ble etablert i 1968 har den internasjonale tenketanken invitert til debatt om den konvensjonelle ideen om stadig økonomisk vekst og dens implikasjoner.  

I 1972 publiserte Club of Rome rapporten Limits to growth, der man for første gang tok i bruk datastyrt modellering for å utforske hvordan verden kunne utvikle seg over tid. Til tross for at rapporten ble møtt med mye motstand, solgte den i millioner av eksemplarer på verdensbasis. Antakelig er den verdens mest kjente fremtidsstudie som var med å vekke erkjennelsen om at vi ikke kan forvente vekst utover jordens tålegrenser.    

Stoknes invitert inn i et sterkt nettverk

Rett før nyttår ble Per Espen Stoknes invitert som fullverdig medlem i Club of Rome. Det er trolig Stoknes bøker, hans formidlingsarbeid slik som hans globale TED-talk, samt hans forskning i forlengelsen av Limits to Growth, som har bidratt til at Stoknes ble innlemmet i nettverket som kun er åpent for inviterte.

- Roma-klubben har et unikt globalt nettverk av erfarne bærekraftseksperter som medlemmer. Det gledelige er at nå er dette nettverket er tilgjengelig for vårt Senter for bærekraft ved BI, sier Stoknes.  Per Espen Stoknes

Gjennom Club of Rome får Stoknes og BI tilgang til et sterkt internasjonalt bærekraftsnettverk . 


Gjennom årene har Roma-klubben i alt utgitt over 45 rapporter som fokuserer på hva som kan være gode løsninger for samfunnet og planeten som helhet. Målet er å løse de komplekse samfunnsutfordringene som består av tekniske, sosiale, økonomiske og politiske forhold. Medlemmene representerer et mangfold av forskere, forretningsfolk, tidligere statsledere og personer fra sivil sektor fra hele verden.

Mål om å løse de store samfunnsutfordringene

Limits to growth-modellene som ble utviklet i 1972 var nybrottsarbeid og ble kritisert for å være for pessimistiske og for lite presise. Etter hvert som teknologien har blitt bedre og tilgangen på data har økt radikalt, har forskere tilknyttet Club of Rome fulgt opp med å utvikle mer raffinerte datamodeller og scenarioer. I 2018 var blant annet Stoknes med å lage nye modeller som utforsket om verden kan oppnå FNs 17 bærekraftsmål uten å rasere naturen underveis.

 - I år er det 50 år siden Limits to growth ble utgitt, og Roma-klubben opplever at mange tar kontakt for å markere jubileet. Selv feirer tenketanken med å lansere nye modeller og forslag til systemiske løsninger, sier Stoknes.  

Han viser til prosjektet www.Earth4All.life der Stoknes er tenkt tildelt en sentral rolle og BI er en av forskningspartnerne. Med tanke på oppstyret som kom i kjølvannet av Limits to growth, blir det spennende å se mottakelsen når prosjektets forslag til hvordan vi kan oppnå transformative samfunnsendringer blir lansert til sommeren.

;
Du kan også se alle nyheter her.