-

Får prestisjefylt EU-finansiering for å forske på problemer i finanssystemet

10. januar 2022

Sven Klingler mottar et ERC Starting Grant på 1,5 millioner euro for sitt forskningsprosjekt på friksjoner mellom långivere og låntakere i finansmarkedet.

Sven Klingler

Førsteamanuensis Sven Klingler.

 

Stater, banker og selskaper er avhengige av muligheten til å låne penger for å gjøre jobben sin. Om de ikke har tilgang til lån kan det føre til at ellers velfungerende institusjoner går konkurs og i verste fall destabilisere hele økonomien. Dette var en viktig del av det som skjedde i finanskrisen i 2008 og på begynnelsen av Covid-19 krisen i 2020.

- Målet mitt i forskningsprosjektet FuFri (Funding Frictions after the Global Financial Crisis) er å bedre forstå risikoen det innebærer å miste tilgang til ekstern finansiering. Jeg vil undersøke spenninger i finanssystemet og se på hvordan institusjoner håndterer disse, sier førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Sven Klingler.

Prosjektet starter i 2022 og varer til 2027. Klingler leder det, og samarbeider med kolleger fra Norges Bank, Columbia University, York University, University of Amsterdam og Darden School of Business.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) har tildelt ham et såkalt Starting Grant. ERC er den mest prestisjefylte forsknings-finansieringen i Europa, og kun rundt 10 prosent av søkere fikk midler i denne runden. Bare åtte andre norske søknader mottok finansiering.

- ERC Starting Grants er tiltenkt fremragende unge forskere med 2-7 års erfaring siden de fullførte doktorgraden sin. Å lykkes her er en enestående oppnåelse og et viktig steg i en svært lovende forskerkarriere. Denne suksessen er også et tydelig resultat av den pågående satsingen på toppforskning på BI, sier prorektor for forskning og fagressurser, Hilde C. Bjørnland.

En unik mulighet

- Det er veldig spennende at EU ønsker å støtte forskningen min. Dette gir meg en unik mulighet til å studere spørsmål som jeg ellers ikke ville hatt mulighet til å undersøke, og gjøre et meningsfylt bidrag til vitenskap og samfunn, sier Klingler.

Angående risikoen for fremtidige finanskriser foretrekker han å fokusere på hva vi kan foreta oss nå for å motvirke dem.

- Jeg forventer at det kommer en ny finanskrise før eller siden, men jeg ønsker ikke spekulere i hvilken form neste krise kan ta. Jeg vil heller studere spenningene som er synlige allerede nå og slik hjelpe politiske beslutningstakere med å håndtere fremtidige kriser på best mulig måte, sier han.

I en pressemelding fremhever Det europeiske forskningsrådet viktigheten av å støtte unge forskere.

- Å la unge talenter blomstre i Europa og satse på deres mest innovative idéer – det er den beste investeringen i fremtiden vår, ikke minst med den økende globale konkurransen. Vi må stole på de unge og deres innsikt i hvilke områder som vil være viktige i fremtiden, sier presidenten av Det europeiske forskningsrådet, Maria Leptin.

;
Du kan også se alle nyheter her.