-

FNI-indeksen svakt opp mot trend igjen

10. januar 2022

FNI-indeksen bruker mediedata for å måle tilstanden i norsk økonomi og er oppdatert med nye tall for desember. I takt med forverringen av pandemien falt indeksen betydelig gjennom november. Dette fallet ser imidlertid ikke ut til å vedvare.

FNI januar 22.jpg

Figuren viser utviklingen i FNI-indeksen fra 2016 frem til i dag (31. desember).
 

Oppdaterte konjunkturtendenser

FNI-indeksen (Financial News Index), som er konstruert av analysebyrået Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 31. desember 2021.

- Gjennom store deler av høsten har indeksen signalisert en konjunkturutvikling omtrent på trend. Fra midten av november falt indeksen betydelig. I desember ser imidlertid dette fallet ut til å avta, og indeksen reverserer nå svakt opp mot trend igjen. Usikkerheten i estimatene er imidlertid stor, som den har vært gjennom store deler av pandemiperioden, uttaler førsteamanuensis Leif A. Thorsrud ved Handelshøyskolen BI.

Om FNI-indeksen

Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Indeksen som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og publiseres normalt én gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling. 

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Kontakter:

Referanse:

Denne saken er først publisert på NTB Kommunikasjon/Retriever 7.1.22: 

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/fni-indeksen-svakt-opp-mot-trend-igjen?publisherId=89641&releaseId=17923797

;
Du kan også se alle nyheter her.