-

BI lanserer «LOS» - et program i forskningsledelse for IFE FOU

3. februar 2022

Handelshøyskolen BI er valgt som samarbeidspartner for utvikling og leveranse av et nytt ledelsesprogram for Institutt for Energiteknikk FOU (IFE FOU).

Målet med det nye modulbaserte ledelsesprogrammet LOS, (Ledelse, Organisasjon, Strategi) er å videreutvikle kompetanse innen forskningsledelse, som er nødvendig for at IFE FOU-divisjonen skal lykkes med sine ambisjoner og strategier.

- Viktigheten av hvordan vi som ledere utøver vår rolle er avgjørende for å lykkes med våre strategiske ambisjoner, våre prosjekter og fortsatt stimulere til engasjement og godt samarbeid i vår organisasjon. Målet er at vi sammen, og hver for oss, utvikler og utøver vårt lederskap for å lykkes med IFE FOU, sier Martin Smedstad Foss, divisjonsdirektør i IFE.
 
Sentrale fagtemaer for programmet er knyttet til ledelse og lederskap, motivasjon og teamutvikling samt bedret rolleforståelse, både som strategisk leder og personal-leder. Det dekker både de markedsstrategiske og organisatoriske perspektiver. I tillegg dekker programmet også ledelse av komplekse FOU-prosjekter og strategisk porteføljestyring av prosjekter.

Programmet, som starter våren 2022, går over 12 måneder og setter søkelys på de oppgaver og utfordringer lederne i IFE FOU-divisjonen står ovenfor.

Hver modul er tenkt bygget opp med tre hoveddeler; faglig bidrag fra BI, praktisk erfaringsdeling fra eksterne ledere og refleksjon rundt tilbakeføring av læring til egen arbeidshverdag.

- BI har et svært sterk kompetanse innen de fagområder som LOS vil dekke. Arbeidet bygger videre på de relasjoner og samarbeidsprosjekter vi allerede har på andre områder, i lys av eksisterende samarbeidsavtale mellom BI og IFE, sier Jan Ketil Arnulf, Dean for BIs executive-programmer.Jan Ketil Arnulf

Skal sikre relevans

Første steg i arbeidet med programmet er å sikre innholdets relevans. BI vil derfor gjennomføre intervjuer med et utvalg fra målgruppen. Samtalen vil omhandle opplevde lederutfordringer og kompetansebehov både på individ, lederteam og organisatorisk nivå.

Målet er å sikre at LOS-programmets innhold er mest mulig relevant og til nytte for den enkelte leder og ledergrupper innen forskningsledelse.

;
Du kan også se alle nyheter her.