-

Sikrere på fremtidig karrierevei etter deltidsjobb

4. februar 2022

BI-studentene Kaci Lund Kristensen og Joachim Trandum Terjesen får begge testet pensum i praksis og skaffet seg relevant arbeidserfaring for en fremtidig karriere i finans gjennom deltidsstillinger hos Fondsfinans Kapitalforvaltning.

Siden oppstart føler de at forståelsen for finansmarkedet og prosesser tilknyttet finansbransjen har økt betraktelig.

Fondsfinans

-Det lønner seg veldig med en deltidsjobb ved siden av studiene. Dersom jobben er studierelevant, er det jo enda bedre. Man lærer teori på skolen, men man lærer så mye mer av å utøve det i praksis, sier økonomi og ledelse-studenten Lund Kristensen.

Beregner fondskursene

I hovedsak jobber studentene med å beregne fondskurser, som involverer registrering av handler fondene gjør, sluttsedler, tegninger, utbytter og rapportere fondskursene til blant annet Oslo Børs.

Fondsfinans

-Til daglig jobber jeg med å beregne en daglig NAV (Net Asset Value) for alle våre aksje-, rente- og kombinasjonsfond. Da har vi blant annet arbeidsoppgaver som omhandler utbytter, tegninger/innløsninger og registrering av sluttsedler, sier Trandum Terjesen, som går bachelorstudiet i økonomi og administrasjon på BI Campus Oslo.

Fant interessen før studietiden

Studentene har siden tiden på videregående skole utforsket sin interesse for finans.

Kaci gikk realfag, så det var lite å lære om finans, mens Joachim tok noen økonomifag som virkelig vekket interessen for faget. Begge hadde derimot utforsket finansinteressen smått med å aktivt investere i fond og aksjer i markedet før de startet på Handelshøyskolen BI.

-Målet mitt er å få en god forståelse for forvaltning og verdipapirmarkedet. Og ja, finans kan være vanskelig, men jeg har funnet ut at det er noe innenfor finans jeg vil jobbe med, sier Lund Kristensen.

«Søk relevante deltidsstillinger»

Joachim sitt ønske om å jobbe innen finansbransjen har bare vokst seg større siden han begynte i stillingen hos fondsforvalteren i sommer.

Fondsfinans

-Etter at jeg fikk jobben har det i grunn bare blitt enda tydeligere for meg at det er dette jeg vil jobbe med. Derfor anbefaler jeg alle å søke relevante deltidsjobber ved siden av studiet slik at man får kjenne litt på hva man trives med, spesielt hvis man er usikker på hvilken retning du ønsker å jobbe med, sier Trandum Terjesen.

Forvalter milliarder

Fondsfinans Kapitalforvaltning er en uavhengig norsk fondsforvalter med omtrent 9 milliarder kroner under forvaltning. Selskapet har 9 ulike aksje-, rente- og kombinasjonsfond og har opplevd en sterk vekst de siste årene.

-Fondsfinans Kapitalforvaltning investerer i selskaper som er godt posisjonert for langsiktige trender, blant annet det teknologiske, demografiske og grønne skiftet, og foretrekker selskaper som kan eies over tid, sier kommunikasjonsansvarlig i Fondsfinans Kapitalforvaltning, Eivind Otnes.

Selskapet holder til i Vika, Oslo hvor det i dag arbeider 19 ansatte.

;
Du kan også se alle nyheter her.