-

Nytt masterprogram i multikulturell ledelse

10. februar 2022

Fra høsten 2022 lanserer BI et nytt executive masterprogram i multikulturell ledelse, som vil gi deltakerne kunnskap om sentrale teorier og viktig forskning innen fagfeltet.

Programmet vil fremheve dilemmaer og paradokser for å gi studentene ideer og nye perspektiver på ledelse gjennom sammenligning av multikulturelle løsninger fra nåtiden og fortiden, med mål om å påvirke tankesett og lederegenskaper.

Steinar Bjartveit 4

-Norske arbeidsplasser blir stadig mer diversifiserte og multikulturelle. Det gjør at det stilles nye krav til ledere for å håndtere utfordringer. Med dette programmet gjør BI en viktig utvidelse av eksisterende kurs for ledere i norske virksomheter og organisasjoner, sier Steinar Bjartveit, høyskolelektor og foreleser på kurset.

Målgruppen er først og fremst ansatte og ledere med flerkulturelle utfordringer. Gjennom fem moduler vil deltakerne tilegne seg kunnskap innen temaer som blant annet multi-religiøse utfordringer, identitetspolitikk, kjønn, rettigheter og mangfold.

Humborstad, Sut I Wong

-Ledelsesprogrammet adresserer en rekke temaer og paradokser som vil gi deltakerne kjennskap til ulike perspektiver for å finne felles forståelse på flerkulturelle arbeidsplasser, sier Sut i Wong, instituttleder på Institutt for kommunikasjon og kultur og foreleser i kurset.  

Programmet starter opp høsten 2022, med første studiesamling i Istanbul, hvor hovedtema er multikulturell og multi-religiøs sameksistens. De resterende samlingene vil foregå i Norge.

 

;
Du kan også se alle nyheter her.