-

Handelshøyskolen BI fordømmer Russlands angrep på Ukraina

1. mars 2022

BI fordømmer de russiske angrepene på det sterkeste og gir nå midler til humanitær bistand til lokalbefolkningen i Ukraina, samt oppretter stipender øremerket til ukrainske studenter.

Den norske utdanningssektoren står for ytringsfrihet, respekt og samarbeid. Et samlet Universitets- og høgskoleråd (UHR) fordømmer Russlands angrep på Ukraina. Sammen ber vi Russland om å trekke seg tilbake og avslutte krigen.

– Som en akademisk institusjon tar vi klar avstand fra invasjonen av Ukraina. Vi plasserer ansvaret for disse handlingene hos de ansvarlige myndigheter i Russland. BI har ansatte og studenter fra både Ukraina, Russland og deres naboland. Vår viktigste prioritet nå er å ta vare på dem så godt vi kan, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.        

Humanitær bistand og økonomisk støtte til studenter 


BI har besluttet å gi kr. 300.000 til humanitær bistand til lokalbefolkningen i Ukraina. Midlene gis gjennom hjelpeorganisasjonen Røde kors. 

Videre vil BI opprette et økonomisk støtteprogram for å støtte ukrainske studenter som har søkt om opptak ved BI i det kommende skoleåret, som dekker utdanning og opphold i Norge. 

– I en desperat situasjon for Ukraina må vi gjøre det vi kan for å vise vår solidaritet og støtte, sier Henjesand. 

Støtte til studenter og ansatte:

  • Vi oppfordrer studenter som er bekymret for eller påvirket av situasjonen til å ta kontakt med våre studentveiledere på counselling@bi.no.
  • Ansatte som er bekymret kan ta direkte kontakt med BIs psykososiale rådgivningspartner Moment.

Fakta:

  • Handelshøyskolen BI har ikke per 1. mars studenter hverken i Ukraina eller Russland. I Norge har vi 38 studenter med russisk statsborgerskap, og 23 studenter med ukrainsk statsborgerskap.
  • UDI har besluttet at ukrainske borgere som er i Norge på tillatelser eller visumfritt besøk som løper ut, kan fortsette å være her inntil videre.
;
Du kan også se alle nyheter her.