-

Rekordsterkt arbeidsmarked for BI-studenter

11. mars 2022

Handelshøyskolen BIs arbeidsmarkedsundersøkelse for 2022 viser at 95 prosent av BIs masterstudenter er i jobb innen 6 måneder etter endt utdanning. Dette er en oppgang fra 86 prosent i 2021.

- Etterspørselen etter kandidater med vitnemål fra BI fortsetter å øke, og er i takt med de store endringene vi har sett i arbeidsmarkedet de siste årene. Årets tall er svært sterke, og viser at BIs kurs og programmer gir våre kandidater en kompetanse som er svært ettertraktet både i norsk og internasjonalt næringsliv, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.

Blant BIs Siviløkonomer er 94 prosent i jobb seks måneder etter endt utdanning, mot 87 prosent i 2021.

I jobb før graduering

Ifølge årets arbeidsmarkedstall hadde til sammen 83,4 prosent av masterstudentene fått jobb før fullførte studier, en oppgang fra 73,3 prosent i fjor. På bachelornivå hadde om lag halvparten av studentene skaffet seg jobb før graduering. Seks måneder etter endt studie er 86 prosent av bachelorstudentene i jobb.

Bank-, finans- og forsikringsbransjen ansetter flest BI-studenter, etterfulgt av konsulentbransjen, IT-bransjen, og økonomi- og regnskapsbransjen. DnB, Deloitte, EY og PwC er fortsatt blant de mest populære arbeidsgiverne. Gjennomsnittlig lønn for nyansatte BI-studenter økte med 4 prosent, fra 463 000 til 482 000. Inkludert bonus og goder som gratis telefon og internett, økte gjennomsnittlig godtgjørelse med 7,6 prosent, fra kr. 497000 til kr. 535000.

- Den tette koblingen til næringslivet og utvikling av relevant og etterspurt kompetanse og ferdigheter er BIs viktigste styrke. Vi jobber systematisk for å bidra til en bedre og raskere overgang mellom studier og jobb, sier Henjesand.

Fakta:

  • Handelshøyskolen BIs arbeidsmarkedsundersøkelse (AMU) gjennomføres hvert år.
  • I år ble undersøkelsen sendt til 3098 studenter. 956 svarte, 35 prosent av mottakere.
  • 97 prosent av studenter mener et vennlig arbeidsmiljø er en viktige eller svært viktig faktor når de ser etter jobb
  • Over 90 prosent mener spennende arbeidsoppgaver og muligheter for personlig og profesjonell utvikling er viktig eller svært viktig.
  • 83 prosent mener høy lønn er viktig eller svært viktig.
;
Du kan også se alle nyheter her.